LEMMER - Op maandag 7 juni 2021, omstreeks 02.00 uur, controleerde de politie in Lemmer een 50-jarige Lemster in een personenauto. Dit naar aanleiding van zijn slingerende rijgedrag.

De afgenomen blaastest wees uit dat hij alcohol had gedronken en bij de afgenomen ademanalyse blies hij 525 ug/l. De grenswaarde betreft 220 ug/l.

Nadat tegen de man een proces-verbaal was opgemaakt, verliet hij, met een rijverbod, omstreeks 03.00 uur het politiebureau.

Agenten vervolgden meteen de surveillance. Kort hierna, omstreeks 03.10 uur, zag men op de Riensingel te Lemmer opnieuw de eerdergenoemde personenauto rijden.

De verdachte besloot ondanks een rijverbod toch te gaan rijden. Dit keer werd hij ter zake het rijden onder invloed van alcohol en rijden tijdens rijverbod aangehouden en ingesloten. Opnieuw werd bij de verdachte een ademanalyse afgenomen. Dit keer blies hij 510 ug/l.

De verdachte is bij het CBR aangemeld voor het volgen van een Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer.Een officier van justitie zal binnenkort een beslissing nemen over de opgemaakte processen-verbaal.