GRONINGEN - Met het thema 'Verbinding is in beweging blijven' is Martin Sitalsing woensdagmiddag 31 mei geïnstalleerd als nieuwe politiechef van de eenheid Noord-Nederland.

Uitdagingen

Diverse sprekers namen het woord tijdens de feestelijke installatie in DOT in Groningen. In aanwezigheid van Martins familie, collega’s en ketenpartners – in totaal ruim 150 genodigden – werd in videoboodschappen een indrukwekkend beeld geschetst van de uitdagingen en vraagstukken die leven in Noord-Nederland. In speeches van onder meer korpschef Henk van Essen en waarnemend politiechef Joop de Schepper werd Martin een warm welkom geheten.

Ook Martins visie op de aanpak van ondermijning werd door korpschef aangehaald: “Ondermijning wordt een steeds groter probleem. Het ‘systeem dat onze samenleving kapot maakt’ noemde Martin het zelf heel treffend. Martin gaf terecht aan dat soms hard ingrijpen nodig is, maar dat nog veel vaker éérder ingrijpen nodig is.”

Joop de Schepper wees erop dat het essentieel is dat de politie – óók in Noord-Nederland – in beweging blijft: “Criminelen hebben dit gebied ook ontdekt als vruchtbare voedingsbodem op het gebied van ondermijning, cybercrime en het ronselen van kwetsbare jongeren. De naïviteit dat dit soort activiteiten niet zou plaatsvinden in het relatief rustige noorden zijn we ver voorbij.” Hij sloot af met een blik op de toekomst: “Wij blijven met jou aan het roer bewegen, want niemand wil de verbinding verliezen.”

'Ik hoor hier thuis'

Martin deed een groot deel van zijn (politie)ervaring op in het noorden en gaf in zijn slotwoord aan blij te zijn om terug te zijn in Noord-Nederland: “Ik hoor hier thuis. Ik kijk er naar uit om de uitdagingen in Noord-Nederland samen met al mijn collega’s en al onze ketenpartners aan te gaan.”