JOURE - Tot eind maart 2019 is in het Grafisch Kabinet van Museum Joure een kleine, boeiende expositie te zien over ‘de Bottema’s’, Tjerk en Tjeerd, twee broers en kunstenaars die van oorsprong uit Friesland komen.

Tjerk Bottema (1882, Bovenknijpe) schilderde, aquarelleerde, tekende en maakte litho’s, onder andere landschappen en affiches voor bioscopen. Bekend werd hij van zijn politieke prenten voor De Notenkraker, een Nederlands politiek-satirisch weekblad tussen 1907 en 1936. In de expositie hangen zijn enkele van deze spotprenten. Tjerk was een rusteloos, zoekende man en verdiepte zich in de toen nieuwe kunststromingen als De Stijl. In 1940 vluchtte hij vanuit Parijs naar Engeland en kwam om het leven toen zijn schip door oorlogsgeweld zonk. Aan boord was ook zijn vriend, de dichter Marsman.

Tjeerd Bottema (1884, Langezwaag) werkte na de Academie als plateelschilder bij De Distel. Hij werd een veelgevraagd illustrator en succesvol reclame-ontwerper. De bekende reclame van RVS Verzekeringen met de afbeelding van een ouder echtpaar met paraplu en hondje, is van zijn hand. Hij maakte daarnaast, net als zijn broer, ook politieke prenten. Tjeerd legde zich meer en meer toe op het illustreren van boeken, vooral lees- en leerboeken voor het lager onderwijs. In de bekende boekjes van W.G. van de Hulst en de serie van Jaap en Gerdientje van Anne de Vries zijn de illustraties van Tjeerd te vinden. Tjeerd woonde bijna zijn hele leven in Katwijk. Met honderden geïllustreerde boeken op zijn naam, en veel ander werk, overleed hij in 1978, 94 jaar oud. De twee dochters van Tjeerd Bottema, Hillegonda en Johanna hebben dezelfde weg bewandeld als hun vader: beide zijn illustrator geworden.

De expositie is georganiseerd door de stichting Fries Grafisch Museum, die gehuisvest is in Museum Joure.