NOORD-HOLLAND - Er komt geen landelijk vuurwerkverbod. Later vandaag maakt het kabinet dat bekend. Veel burgemeesters en ook de politie zouden liever zien dat er een landelijk verbod komt, maar daar kan de coalitie het niet eens over worden.

Nu mag elke gemeente een beperkt aantal vuurwerkvrije zones aanwijzen. Dat blijft zo, maar in de praktijk maken gemeenten daar amper gebruik van. Het is ingewikkeld te handhaven en lastig te bepalen wanneer een zone vuurwerkvrij moet zijn. Het kabinet wil wel met gemeenten overleggen over hoe dat de komende jaren beter kan.

De politievakbond is woedend en voelt zich niet gehoord. "Weer heeft de vuurwerklobby gewonnen", zegt Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond tegen de NOS. De jaarwisseling is een risicovolle nacht voor politiemensen, met honderden incidenten. "Het is een gigantisch probleem. Politiemensen hebben te maken met een grote groep mensen die alcohol of drugs op heeft, en vuurwerk in de hand", zegt Struijs.

Ook de meerderheid van de Noord-Hollandse burgers ziet het vuurwerk liever afgeschaft worden, zo bleek uit het NH Nieuws panel vuurwerkonderzoek waaraan ruim 800 leden deelnamen. Maar liefst 90% gaf aan overlast te ervaren, en 57% van de deelnemers is voor een algeheel consumentenverbod.

De regeringspartijen kunnen het niet eens worden met elkaar. Vooral de VVD ziet niets in een verbod, de ChristenUnie is er juist een voorstander van. Lokale verboden zijn voor de coalitie wel aanvaardbaar.