LEMMER - In 2018 is Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa! Ook binnen gemeente De Fryske Marren kunt u hier een steentje aan bijdragen. Wij nodigen u daarom van harte uit voor onze informatieavond op donderdag 9 maart. Wij praten u tijdens deze avond graag bij over het project Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018.

Informatiebijeenkomst 9 maart

Tijdens de bijeenkomst zijn de projectorganisaties Leeuwarden-Fryslân 2018Stipe en Iepen Mienskipsfûns (IMF) aanwezig om u meer te vertellen over het project en de ondersteuning die zij u kunnen bieden. Tijdens deze avond krijgt u informatie over:

  • wat Culturele Hoofdstad 2018 precies voor u kan betekenen;
  • hoe u of uw vereniging, (culturele)instelling of organisatie hier aan mee kan doen;
  • welke subsidiemogelijkheden er zijn;
  • welke rol de gemeente heeft;
  • diverse andere (praktische ) zaken.