NEDERLAND - Het aantal griepgevallen in Nederland neemt toe. Er is sprake van een epidemie, die deels door influenzavirussen en deels door andere virussen veroorzaakt wordt.

In de week van 18 tot en met 24 december 2017 (week 51) werden 69 mensen op de 100.000 inwoners met griepachtige klachten gerapporteerd door de huisarts peilstations participerend in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Dit is voor de tweede achtereenvolgende week in dit seizoen boven de epidemische grens van 51 per 100.000 ingeschreven patiënten.

Er wordt officieel van een griepepidemie gesproken als deze grens twee achtereenvolgende weken wordt overschreden en er in de neus- en keelmonsters van een substantieel aantal van deze patiënten weken achtereen influenzavirus gevonden wordt. Griepachtige klachten zijn acuut begin van koorts, in combinatie met hoesten, loopneus, keelpijn, hoofdpijn of spierpijn.

Het beste om deze griep te verhelpen is, veel rust en een paracetamol nemen.