DE FRYSKE MARREN - Op 25 oktober heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden over de ontwikkelingen lokale democratie.

De inbreng van alle aanwezigen aan het programma droeg bij aan een goede bijeenkomst met mooie uitkomsten. Dit helpt bij het maken van een goede ‘foto’ van de ontwikkelingen van de lokale democratie in De Fryske Marren. Op woensdag 22 november vindt een tweede bijeenkomst plaats.

Tijdens deze avond worden de opbrengsten van de eerste bijeenkomst verder uitgediept. Locatie is het gemeentehuis in Joure, Herema State 1 om 19.30 uur. Inwoners die bij de eerste bijeenkomst aanwezig waren, zijn hier weer van harte welkom. Maar ook als u daar niet bij was, is het goed mogelijk om mee te doen. Als u daar belangstelling voor heeft, kunt u zich daarvoor aanmelden via griffie@defryskemarren.nl. Wij sturen u dan een programma van de avond. Van harte welkom!

De lokale democratie in ontwikkeling

Gemeente De Fryske Marren is in 2014 ontstaan uit drie kleinere gemeenten en het dorp Terherne. Naast het feit dat de gemeente groot is wat betreft omvang, het aantal dorpen én het aantal inwoners, zien we dat de lokale democratie zich ontwikkelt. Inwoners zijn mondiger, hebben een mening en nemen zelf initiatieven. Dat waarderen we zeer. Maar: wij moeten ons daar als gemeente wel op instellen, en ons misschien aanpassen. Dat doen we graag, maar hoe doen we dat en waar is behoefte aan? Dat gaan we onderzoeken de komende maanden door goed te luisteren naar en in gesprek te gaan met onze inwoners en ondernemers. Samen met negen andere gemeente doen wij daarom mee aan een Democratie Testlab van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hoe doen we dat?

Uiteraard onderzoeken we als gemeente intern waar we ons kunnen verbeteren. Maar de lokale democratie draait met name om u: inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. Daarom zijn wij benieuwd naar uw ervaringen en uw mening over dit onderwerp. Samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken gaan raadsleden, collegeleden en ambtenaren met u in gesprek over de ontwikkelingen lokale democratie en in hoeverre we daarvoor klaar zijn. Doet u mee?