NEDERLAND - De Nederlandse politie is van plan om haar bijdrage aan internationale politiemissies uit te breiden. Korpschef Erik Akerboom wil de komende jaren tientallen extra agenten uitzenden naar het buitenland. Dat is ook in het belang van Nederland, volgens de korpschef. ‘Criminaliteit stopt niet bij de grenzen, maar wordt steeds internationaler.’

‘Veel criminaliteit heeft haar oorsprong buiten de landsgrenzen’, stelt Akerboom, die onlangs een bezoek bracht aan EULEX, de politiemissie in Kosovo. ‘Of het nu gaat om georganiseerde misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit: deze problemen kun je alleen internationaal aanpakken. In plaats van te wachten tot criminaliteit onze kant opkomt, is het effectiever om de politie te versterken in landen waar het vandaan komt. De komende jaren willen we daarom tientallen extra agenten uitzenden.’

Gedeeld belang

‘In onze idealen heeft iedereen recht op een veilig en menswaardig bestaan’, benadrukt de korpschef. ‘Daarom zetten wij ons als organisatie en als politiemensen ook elders in voor vrede en stabiliteit. Toch zijn onze redenen om deel te nemen aan missies niet louter idealistisch. We hebben er zelf óók belang bij. Als samenleving én als politie. Een week geleden was ik in Kosovo en heb ik de collega’s aan het werk gezien in de EULEX-missie. Zij helpen daar voorkomen dat wij in Nederland problemen krijgen. Want veiligheidsproblemen zoals terrorisme, illegale migratie, cybercrime en ondermijning hebben vaak een internationale component en vaak zelfs een buitenlandse bron.’

Vredesmissies

De Nederlandse politie neemt al jaren actief deel aan internationale (vredes)missies. In verschillende landen en onder zeer uiteenlopende omstandigheden zijn politiemensen betrokken bij de wederopbouw van de lokale politie. Momenteel neemt de Nederlandse politie deel aan missies in Georgië, Kosovo, Libië, Mali, Oost-Oekraïne en Somalië.

‘Het politiehart klopt steeds vaker over de grens, en daar ben ik trots op’, vertelt Akerboom. ‘Wij doen mee aan de opbouw van instituties die corruptie, onveiligheid en georganiseerde misdaad tegengaan en dragen zo bij aan de veiligheid in die landen en stabiliteit in die regio’s. Ook bouwen wij aan een intensieve internationale politiesamenwerking en een internationaal politienetwerk. Criminaliteit stopt niet bij grenzen, maar wordt steeds internationaler.’

Meer informatie over politiemissies.