NEDERLAND - Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) publiceerde donderdag 5 oktober de uitkomsten van een onderzoek naar kennisniveau en rijgedrag van bestuurders van voorrangsvoertuigen. Gemiddeld scoorden de deelnemers, waaronder politiechauffeurs, een 7,8 op een schaal van 1 tot 10.

Als politieagenten ergens met spoed naartoe moeten, mogen zij – na opdracht van de meldkamer – optische en geluidssignalen gebruiken. Hoewel zwaailicht en sirene de andere weggebruikers voldoende waarschuwen, blijkt in de praktijk toch dat de kans op een ongeval groter is. Daarom is het gebruik van deze signalen aan regels gebonden en mogen politiechauffeurs – ondanks het spoedeisende karakter van de melding – het overige verkeer nooit in gevaar brengen.

Uitkomsten kennisonderzoek

Het onderzoek bestond uit een kennistest en een rit in een simulator. Van de ruim drieduizend brandweer-, politie- en ambulancechauffeurs die de kennisvragenlijst invulden, behaalde 97% een voldoende. Gemiddeld scoorden zij een 7,8 op een schaal van 1 tot 10. Ruim de helft van de chauffeurs scoorde zelfs een 8 of hoger.

Op de thema’s juridische aspecten en gedrag voorrangsvoertuigbestuurder wordt het laagst gescoord, maar nog steeds netjes voldoende (beide 6,6). Politiechauffeurs scoren op deze juridische aspecten aan het rijden met optische en geluidssignalen juist hoog. Namens de politie vulden 861 medewerkers de kennisvragenlijst in.

Uitkomsten rijsimulator

Vijfenzestig politiechauffeurs namen daarnaast deel aan een onderzoek in een rijsimulator. Hierin werd een melding gesimuleerd waarvoor zij met optische en geluidssignalen naar een locatie moesten rijden. Onderweg kregen zij vijftien verschillende scenario’s voorgelegd waarop zij adequaat moesten reageren. Denk aan onverwacht naar de vluchtstrook uitwijkende voertuigen, trams en fietsers die ingehaald moesten worden en een verkeersregelaar die hen belette om een gewenste weg in te rijden. Op vrijwel alle scenario’s scoorden zij voldoende.

Het rijden over de vluchtstrook en het opvolgen van aanwijzingen van een verkeersregelaar behoeft extra aandacht. Dit gold voor alle diensten. De politie zal deze aspecten nadrukkelijker meenemen in de rijopleidingen.

Goede resultaten

Leo Schaap, diensthoofd HRM binnen de politie: ‘Wij zijn blij met de uitkomsten van het onderzoek. Een eerder onderzoek van het IFV wees in april 2017 al uit dat het aantal ongevallen met politieauto’s die optische en geluidssignalen voerden, was gedaald van 30 (2014) naar 11 (2015). Toch blijft elk ongeval er natuurlijk één teveel. De uitkomsten van het onderzoek door het IFV nemen we dan ook graag mee in onze rijopleidingen en trainingen.’

Binnenkort zal voor de politie een nieuwe brancherichtlijn verschijnen waarin de regels beschreven staan voor het rijden met optische en geluidssignalen. De huidige richtlijn dateert van 2009.

Nulmeting

Het IFV deed geen concrete aanbevelingen omdat het een nulmeting betrof. Het instituut zal het onderzoek komende jaren herhalen. Het persbericht van het IFV is hier te lezen.