AMSTERDAM - Het gaat niet goed met de stadsvogels in Nederland. Van dertien van de twintig vogels in stedelijk gebied is sinds 1990 de populatie afgenomen. Een van die vogelsoorten, de kuifleeuwerik, is zelfs helemaal uit Nederland verdwenen. De Europese kanarie is hard achteruitgegaan, blijkt uit cijfers van het CBS en Sovon.

Vogelsoorten waarvan meer dan 32 procent van de Nederlandse populatie in de stad broedt, worden stadsvogels genoemd. Tussen 1990 en 2017 is het totaal aantal vogels van deze soorten gemiddeld met meer dan helft afgenomen. Alleen met de huiszwaluw gaat het goed. Zowel in stedelijk als landelijk gebied neemt de populatie van deze vogel toe.

Dat het over het algemeen niet goed gaat met de stadsvogels heeft te maken met het feit dat er veel gebouwd wordt. Hierdoor verdwijnen landjes met onkruid waar de vogels van leven. Daarnaast kiezen tuinbezitters vaak voor tegels in plaats van groen. Er is daarom minder eten voor de dieren.