NEDERLAND - De kerstvakantie is een feestelijke tijd. Vooral met de jaarwisseling wil iedereen een feestje bouwen. Dit mag ook, maar we moeten ons wel aan een aantal regels houden.

Wat kunt u zelf doen?

Tijdens Oud en Nieuw is er een grotere kans dat dingen uit de hand lopen. Helaas slaat een feeststemming soms om in agressie en geweld. Relschoppers brengen dan zichzelf en anderen in gevaar. Vaak hinderen zij ook politie, brandweer, ambulancepersoneel en handhavers van de gemeente. Help mee om Oud en Nieuw een feest te laten blijven!

 • Zorg dat uw geparkeerde auto niet de doorgang op de openbare weg blokkeert als u op bezoek gaat bij familie of vrienden. De hulpdiensten moeten als het nodig is snel ter plekke kunnen zijn.
 • Kom in actie als u getuige bent van agressie en geweld. Er is altijd wel iets wat u kunt doen. 112 bellen bijvoorbeeld.
 • Noteer indien mogelijk uiterlijke kenmerken en/of maak een foto of filmpje met uw mobiele telefoon.
 • Woont u in de buurt van een school of winkels en ziet u verdachte zaken, neem dan contact op met de politie.
 • Let altijd goed op uw eigen veiligheid. Schat de situatie in en kies wat de juiste actie is.

Wat als het uit hand loopt?

Mocht het toch uit de hand lopen, dan treedt de politie onverbiddelijk op tegen mensen die overlast veroorzaken én tegen personen die zich agressief gedragen tegenover werknemers met een publieke taak.

Hogere straffen

De officieren van justitie eisen in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal ongeveer 75 procent hoger liggen dan anders. Bij agressie en geweld tegen politie, hulpverleners of andere mensen met een publieke taak (buschauffeurs, gemeentepersoneel) is de strafeis altijd al twee keer zo hoog (100 procent extra), maar bij zaken rond de jaarwisseling gaat dat naar 150 procent extra. In veel gevallen zal snelrecht of supersnelrecht worden toegepast: taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling uitgevoerd worden. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden. Verder wordt schade altijd volledig op de daders verhaald.

Vuurwerk kopen en afsteken

Vanuit het oogpunt van veiligheid brengen wij nogmaals de regels rond het kopen en afsteken van vuurwerk onder de aandacht.

 • je mag pas vuurwerk kopen als je 16 jaar of ouder bent
 • koop het vuurwerk bij een erkend verkoopadres
 • ga direct met het vuurwerk naar huis en berg het op, bijvoorbeeld in een blikken trommel
 • vuurwerk afsteken in winkelcentra, bij het ziekenhuis en bij verzorgingshuizen is verboden
 • strijkers zijn verboden (illegaal) vuurwerk
 • steek het vuurwerk ALLEEN af tussen 18.00 uur (31 december) en 02.00 uur (1 januari)
 • lees eerst goed de Nederlandse gebruiksaanwijzing. Is die er niet? Blijf dan van het vuurwerk af!
 • vul een fles met zand en zet vuurpijlen goed neer! Gooi het niet van je af
 • gebruik een aansteeklont en geen open vuur, zoals een aansteker
 • houdt een afstand van circa zes meter in acht
 • bescherm je ogen met een veiligheidsbril
 • draag geen nylon kleding!
 • bewaar vuurwerk niet in je zakken
 • denk aan anderen, vooral aan ouderen, kinderen en dieren
 • experimenteer nooit met vuurwerk
 • steek weigeraars niet opnieuw aan
 • maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over
 • ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen

EN ALS HET TOCH NOG MISGAAT… WATER, WATER EN NOG EENS WATER!

U houdt zich niet aan de regels, wat dan?

Politie en handhavers van de gemeente houden toezicht. Heeft u illegaal vuurwerk in uw bezit of steekt u buiten de toegestane tijden vuurwerk af, dan krijgt u een boete. Hoe hoog die is, bepaalt Justitie.

Taakstraffen

Minderjarigen (12 tot en met 17-jarigen) die zich niet aan de regels houden kunnen een taakstraf of een boete krijgen. Wordt een jongere voor het eerst aangehouden door de politie, dan kan hij of zij kiezen tussen een boete of een taakstraf via bureau HALT. Voor dit laatste is toestemming nodig van de ouders. Is een jongere al eerder in de fout gegaan of wil hij of zij geen taakstraf, dan wordt Justitie ingeschakeld en volgt een boete.

Klachten over vuurwerk?

Vuurwerk afsteken mag alleen van 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Ondanks de vele waarschuwingen zijn er ieder jaar weer mensen die toch buiten deze tijdstippen vuurwerk afsteken. Zelfs nu al! Hele ‘bommen’ zelfs. Belt u alstublieft de politie als dat het geval is: 0900 - 8844. Zo kunnen we gerichter toezicht houden en zoveel mogelijk overlast voorkomen.