LEMMER - Wetterskip Fryslân zet vandaag, maandag 11 maart, het historische Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer in werking om water af te voeren van de Friese boezem (het stelsel van meren en vaarten in Fryslân). De afgelopen dagen is veel regen gevallen. Ook de komende week wordt veel neerslag verwacht. Door de harde wind heeft Wetterskip Fryslân later deze week beperkte mogelijkheden om te spuien naar de Waddenzee. Daarom zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het Woudagemaal in.

De afgelopen week is er rond de 50 millimeter neerslag gevallen in Fryslân. Ook voor de komende week wordt nog 50 tot 70 millimeter neerslag verwacht. De nog droge grond neemt de regen voor een deel op. Dit is gunstig voor het aanvullen van de vochtvoorraad in de bodem. Maar omdat de bodem door veel neerslag in korte tijd verzadigt raakt, voeren de poldergemalen overtollig water af naar de boezem. Hierdoor stijgt de waterstand op de Friese boezem en is extra afvoer nodig.

Spuien en pompen
Wetterskip Fryslân regelt de waterstand in de Friese boezem door bij veel neerslag water via spuisluizen te spuien naar het Lauwersmeer en de Waddenzee. Daarnaast pompt het waterschap water met het elektrische Hooglandgemaal (Stavoren) naar het IJsselmeer en met de kleinere gemalen (Zwarte Haan en Roptazijl) naar de Waddenzee.

Wetterskip Fryslân zet het Woudagemaal in Lemmer, een historisch stoomgemaal, nog af en toe in om het Hooglandgemaal te ondersteunen. Bij hoge waterstanden op de zee kan het waterschap niet spuien en is extra pompcapaciteit nodig. Ook het Woudagemaal pompt water naar het IJsselmeer.

Woudagemaal onder stoom
De voorbereidingen in het Woudagemaal in Lemmer zijn maandagmorgen 11 maart gestart. De machinisten stoken de stoomketels op totdat er voldoende druk is opgebouwd om het gemaal te laten draaien. Dit zal in de loop van de maandagmiddag zijn. Het draaiende Woudagemaal is dinsdag en de dagen erna van 10.00 tot 17.00 uur open voor publiek.

UNESCO werelderfgoed
Het Ir. D.F. Woudagemaal is het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld en staat sinds 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO