NEDERLAND - Van de volwassenen heeft 57 procent weleens iets gedaan om af te vallen; 20 procent is ermee bezig, 37 procent heeft eerder een poging gedaan. De populairste manier om kilo’s kwijt te raken is het volgen van een dieet. De belangrijkste reden om af te willen vallen is lichamelijk fitter worden. Dat het afvallen niet snel genoeg gaat is de grootste belemmering die mensen ervaren bij het afvallen. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2022 van het CBS.


De helft van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder heeft overgewicht: 35 procent heeft matig overgewicht, 15 procent ernstig overgewicht. Deze cijfers zijn de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven. In het Nationaal Preventieakkoord zijn twee doelstellingen geformuleerd: in 2040 moet het aandeel volwassenen met overgewicht zijn teruggebracht naar 38 procent of minder, en het aandeel 18-plussers met ernstig overgewicht naar 7 procent of minder.

Van de volwassen bevolking heeft 66 procent ooit overgewicht gehad, bij 26 procent ging het om ernstig overgewicht.

Ruim 4 op de 10 volwassenen met ernstig overgewicht doen afvalpoging

Van de 18-plussers met ernstig overgewicht heeft 88 procent ooit weleens een afvalpoging gedaan; 43 procent is er (nog) mee bezig. Van de mensen met matig overgewicht doet 28 procent een afvalpoging, van de mensen met een gezond gewicht is dat 11 procent.

Kwart volwassenen met gezond gewicht vindt zichzelf te zwaar

Niet iedereen die overgewicht heeft, vindt zichzelf te zwaar. Van degenen met ernstig overgewicht vindt bijna iedereen (97 procent) dat, van degenen met matig overgewicht is dit 77 procent. Maar ook een kwart van de mensen met een gezond gewicht vindt zichzelf te zwaar.

Koolhydraatarm dieet en calorieën tellen zijn populairste diëten

Bijna 70 procent van de volwassenen die weleens iets gedaan hebben om af te vallen – nu of in het verleden - heeft hiervoor een dieet gevolgd. Het populairst zijn een koolhydraatarm dieet, en een dieet waarbij calorieën moeten worden geteld.

Naast diëten zijn er andere methoden om af te vallen. Van die alternatieven worden minder eten, gezonder eten en meer bewegen het meest genoemd.


Lichamelijk fitter worden belangrijkste reden om af te vallen

Van de volwassenen die proberen af te vallen, zegt 39 procent dat lichamelijk fitter worden de belangrijkste reden is. Daarnaast doet 24 procent het vooral om de kans op gezondheidsproblemen of ziekten te verkleinen. Een mooier uiterlijk is voor 22 procent een reden om af te willen vallen.

Mensen met ernstig overgewicht noemen lichamelijk fitter worden, en het verkleinen van de kans op gezondheidsproblemen, het meest als belangrijkste reden om af te willen vallen. Mensen met matig overgewicht doen dit vooral om lichamelijk fitter te worden . Mensen met een gezond gewicht noemen een mooier uiterlijk vrijwel even vaak als fitter worden.


Vooral mensen met obesitas vinden afvallen moeilijk

Van de volwassenen die proberen af te vallen, vindt 56 procent dit moeilijk of heel moeilijk. Dit geldt vooral voor mensen met ernstig overgewicht (78 procent).Van de 18-plussers met een gezond gewicht zegt 30 procent het (heel) moeilijk te vinden om af te vallen.

Afvallen gaat vaak te langzaam

Dat afvallen niet snel genoeg gaat, wordt het vaakst als genoemd als reden waarom afvallen moeilijk is (49 procent). Eten bij emoties (zoals stress), verleidingen van ongezond eten, aanleg om dik te worden en gebrek aan motivatie of wilskracht, zijn elk voor bijna 40 procent van de volwassenen een reden waarom ze moeite hebben met afvallen.

Bron: CBS