JOURE - Voor de eerste en tweedejaars-leerlingen van het Bornego College in Joure stond afgelopen week in het teken van zwerfafval. Op de fiets op zoek naar ‘afvalhotspots’ in de omgeving, luisteren naar gastlessen en een kunstwerk bouwen van plastic flesjes. En natuurlijk zelf aan de slag met het bedenken van oplossingen voor zwerfafval. “Een nuttige week en ik ben trots op jullie inzet en oplossingen”, zegt wethouder Luciënne Boelsma. Zij had de eer om het kunstwerk - een zeilboot gemaakt van plastic flesjes - bij het Bornego College in gebruik te nemen en hiermee de projectweek samen met de leerlingen af te sluiten.

Bewustwording
Maandag opende wethouder Durk Durksz de projectweek op het gemeentehuis. Hij gaf de leerlingen de opdracht mee om ‘afvalhotspots’ te lokaliseren en deze aan te geven op de plattegrond. Dinsdag waren er gastlessen van Staatsbosbeheer, Omrin, Plastic Soup foundation, de Rommelrinners en Ho! Net yn ‘e kliko. Goed voor de bewustwording rondom zwerfafval. Zo weten de leerlingen nu dat de afbraaktijd van een blikje frisdrank maar liefst 50 jaar is én dat veel afvalstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden.

Zwerfafval hotspots
Woensdag bezochten de leerlingen het milieuterrein van de gemeente, waar het onderwerp afvalscheiden centraal stond. Ook werd er gewerkt aan het kunstwerk, de zeilboot, samen met kunstenares Maria Koijck. Donderdag ging de jeugd op zoek naar zwerfafval hotspots in de omgeving, zoals bij het Nannewiid, maar ook langs de fietspaden op weg naar huis, het industrieterrein (waar weinig prullenbakken staan) en de Mac Donalds (waar veel prullenbakken staan maar waar afval toch vaak nog ernaast terecht komt). Er werden verschillende soorten afval geïnventariseerd. Het probleem van zwerfafval zit ook veel in gedrag en gemakzucht van de mensen en van onszelf, was de conclusie van de scholieren.

Duurzame zeilboot
Op vrijdag was de afronding van het project, een mooie samenwerking tussen Mar&Klif, het Bornego College, IVN Natuureducatie en de gemeente. De leerlingen presenteerden de oplossingen op school, waarbij vooral afbreekbare, alternatieve verpakkingen en het gedrag van de mensen naar voren kwamen. Ook het minder kopen en gebruiken van plastic werd genoemd, dus aan de voorkant iets doen aan het probleem. Wethouder Luciënne Boelsma stapte tot slot als eerste in het zelfgemaakte kunstwerk van de leerlingen, onder luid applaus. Een mooi einde van een geslaagde projectweek!