FRYSKE MARREN - De gemeente gaat de huur en exploitatie van het Sportief Knooppunt Joure aanbesteden.

Daar gaat de gemeente als eigenaar de komende tijd aan werken met als doel om de nieuwe overeenkomsten vanaf 1 januari 2020 in te laten gaan. Tot die tijd wordt het zwembad, de sporthal en de bijbehorende horeca gerund door de huidige huurder en exploitant, Stichting De Stiennen Flier.

Aanbesteding verplicht

Het college van burgemeester en wethouders wil de huur en exploitatie van het Sportief Knooppunt op een goede manier en voor lange tijd regelen. De bedragen die gemoeid zijn met lange contracten maken een aanbesteding wettelijk verplicht. Dat is duidelijk geworden in het afgelopen jaar. Naar verwachting zal de gehele aanbestedingsprocedure ongeveer anderhalf jaar in beslag nemen. Daarom is een tussenoplossing onvermijdelijk.

Wethouder Janny Schouwerwou: “We willen een breed Sportief Knooppunt voor Joure dat een lange toekomst heeft. Dus moeten we dat goed regelen. We zijn daarom blij dat we in goed overleg met de stichting nieuwe contracten hebben opgesteld die ons twee jaar de tijd geven om dat te regelen, en in de tussentijd het zwembad en de sporthal op een veilige manier open kunnen houden.”

Tussenoplossing in goed overleg

De contracten met de stichting zijn aan het eind van 2016 opgezegd, omdat doorgaan op dezelfde weg op dat moment geen optie was. Er was veel conflict over allerhande onderwerpen zoals samenwerking, verantwoordelijkheden en financiën. Na de opzegging is er bij de stichting veel gebeurd. Het college ziet een doortastende en constructieve houding van de grotendeels gewijzigde Raad van Toezicht. Het college heeft er vertrouwen in dat er voor de komende twee jaar een gezonde basis is voor deze tijdelijke oplossing. Voorzitter van de raad van toezicht Marc Kuipers: “We hebben het afgelopen jaar veel en constructief gesproken met de gemeente. We snappen elkaar beter, en hebben goede afspraken gemaakt over de komende twee jaar.”

Onderwerp voor commissie samenleving

Tijdens de commissie samenleving op donderdag 7 december zullen de voorzitter van de raad van toezicht en de wethouder een toelichting geven aan de commissieleden. Deze vergadering is openbaar en ook te volgen via een live webcast