DE FRYSKE MARREN - Alle huishoudens in onze gemeente ontvangen eind januari de aanslag gemeentelijke heffingen voor het belastingjaar 2018. De gemeente verstuurt de aanslagen op 30 januari. U ontvangt de aanslag thuis in de brievenbus of in de berichtenbox van MijnOverheid. Op het biljet staat welke gemeentelijke belastingen u moet betalen, zoals bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing.

Er zijn 9.000 huishoudens die de gemeentelijke heffingen in hun berichtenbox ontvangen; daarnaast verstuurt de gemeente zo’n 19.000 aanslagen via de post. De toelichting bij het belastingbiljet is dit jaar voor het eerst ook in het Duits beschikbaar. Meer informatie over de gemeentelijke heffingen vindt u op www.defryskemarren.nl/belastingen.