BALK - Het COA heeft gemeente De Fryske Marren gevraagd om in augustus en september nog gebruik te maken van azc Balk, voor de tijdelijke opvang van nareizigers. Het college wil daar aan meewerken, omdat de ontmanteling van het azc pas op 1 oktober start. Tot die tijd kan de opvanglocatie benut worden waarvoor het bedoeld is, namelijk de tijdelijke huisvesting van asielzoekers.


Afbreken azc start nog altijd op 1 oktober

Het aantal bewoners in het azc in Balk is de afgelopen weken steeds verder afgenomen, nu de sluiting van het centrum in zicht komt. Tussen het COA en de gemeente is de afspraak gemaakt om op 1 oktober te starten met de ontmanteling van het azc in Balk. Die afspraak blijft staan.

Tussentijdse opvang

Er is in Nederland op dit moment een flink tekort aan plekken voor met name zogenaamde nareizigers. Dat zijn mensen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen. In de meeste gevallen betreft het vrouwen, die zich met eventuele kinderen bij hun partner, met verblijfsvergunning in Nederland, voegen.

Tekort aan opvangplekken

Nu verblijven er veel nareizigers in Ter Apel, maar daar is geen plek meer. Het COA is daarom op zoek naar tijdelijke plekken in Nederland voor opvang, totdat nieuwe opvanglocaties in het land open gaan, of er op bestaande azc’s ruimte ontstaat. Dat is vanaf half september het geval. Naar verwachting arriveren vanaf deze week de eerste nieuwe bewoners in Balk.

Schoolgaande kinderen

Het COA zorgt ervoor dat schoolgaande kinderen in principe in de vakanties verhuisd worden. De oorspronkelijke gezinnen van azc Balk met schoolgaande kinderen zijn in de afgelopen weken al verhuisd naar azc’s elders in Nederland, of naar woningen in gemeenten. Bij de groep azc-bewoners die nu tijdelijk naar azc Balk komen zitten geen schoolgaande kinderen.