LEMMER - CDA, VVD, PvdA en GroenLinks werken samen aan een nieuwe coalitie voor gemeente De Fryske Marren. Daarbij betrekken de fracties graag inwoners, ondernemers en organisaties, om te horen welke thema’s ze voor de komende jaren belangrijk vinden. Formateur Aucke van der Werff komt op 8, 9 en 10 april naar Balk, Lemmer en Joure om daar met u over te praten.

8, 9 en 10 april gesprekken met formateur
Wilt u de beoogde coalitie iets belangrijks meegeven? Geef u dan op voor deze gespreksmomenten met de heer Aucke van der Werff, die de formatie van de nieuwe coalitie leidt. Hij plant dan een moment met u waarop u persoonlijk met hem kunt spreken. Van der Werff komt maandagavond 8 april naar Joure, dinsdagavond 9 april naar Lemmer en woensdagavond 10 april naar Balk.

Opgave voor gesprek
Om iedereen voldoende tijd te geven, is het wel van belang dat u zich van tevoren opgeeft. Meldt u zich hier uiterlijk vrijdag 5 april voor aan via het mailadres formateur@defryskemarren.nl, met alvast het onderwerp waar u over wilt spreken en eventueel een voorkeursdatum. U hoort dan zo snel mogelijk wanneer u welkom bent.

Akkoord begin mei verwacht

CDA, VVD, PvdA en GroenLinks werken toe naar een gezamenlijk coalitieakkoord. In dit akkoord spreken de coalitiepartners af wat de richting is op de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. De partijen koersen er op dat ze dit akkoord begin mei kunnen presenteren.