LEMMER - Een deel van de wijk Tramdijk-West in Lemmer heeft een zogenaamde dubbele bestemming. Daardoor kunnen 226 woningen zowel permanent als recreatief bewoond worden. Diverse woningen worden bedrijfsmatig verhuurd als vakantiewoning. Een aantal bewoners van de wijk vraagt om deze verhuur via het nieuwe bestemmingsplan voor de wijk te verbieden. Het college is, op verzoek van de gemeenteraad, in gesprek gegaan met een vertegenwoordiging van de bewoners.

Gesprek met de bewoners
Op 7 november 2018 vond de bijeenkomst plaats tussen bewoners van de zogenaamde ‘vogelbuurt’ en de gemeente. Het gevraagde verbod zou betrekking moeten hebben op de woningen ten westen van de Groenpootruiter en op een deel van de woningen aan de Groenpootruiter zelf. Tijdens de bijeenkomst bleek dat de woningeigenaren van dit deel van de wijk verdeeld zijn over het gevraagde verbod. Een samenvatting van het verslag van het gesprek van 7 november 2018 staat onder dit bericht.

Bestemmingsplan naar de gemeenteraad
Het verslag van het gesprek met de buurt wordt als bijlage toegevoegd aan de stukken voor de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist naar verwachting in januari 2019 over het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan. Als de raad daartoe besluit, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en kan iedereen daarop reageren. Vervolgens moet de raad een definitief bestemmingsplan vaststellen.

Kijk hier voor meer info.