DE FRYSKE MARREN - Vanwege de dringende woonopgave in De Fryske Marren zoekt het college van burgemeester en wethouders naar mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Om inzicht te verkrijgen in de kansen, risico’s en locaties stelt het college de raad voor om een breed onderzoek in te stellen naar flexwonen. Daarnaast wil het college door de urgentie van de woonopgave nu al starten met een haalbaarheidsonderzoek voor de A7-zone.

Wat zijn flexwoningen?
Flexwonen biedt een oplossing voor mensen die snel huisvesting nodig hebben, maar daar niet jaren op kunnen wachten. Met flexwonen worden verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen bedoeld. Het gaat meestal om woningen van bescheiden omvang die zowel via transformatie als door nieuwbouw kunnen worden gerealiseerd. Deze woningen staan tijdelijk op een locatie en kunnen daarna eventueel nog naar een andere locatie worden verplaatst. Het flexwonen is ook als één van de oplossingen opgenomen in de Nationale Bouw- en Woonagenda.

De A7-zone

De A7-zone, die vrij is gekomen na het opruimen van een deel van de snelweg bij Joure, is de enige grote locatie bij een van de grotere kernen die op korte termijn beschikbaar is voor een nieuwe invulling. Het college wil een haalbaarheidsonderzoek naar de A7-zone meteen al opstarten, zodat het niet hoeft te wachten op de uitkomsten van het brede onderzoek.