LANGELILLE - De brug over de Tjonger, bij het Krompad in Langelille, wordt vernieuwd. De huidige brug is aan het eind van de Tweede Wereldoorlog (1944) gebouwd en voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. FARSK buro voor architectuur en bouwkunde ontwierp een nieuwe brug die past in het landschap. Op maandag 18 februari 2019 start men met de sloop van de huidige brug. Vanaf 1 april 2019 kunt u gebruikmaken van de nieuwe brug.

Tijdelijke omleidingsroute

Tijdens de werkzaamheden is de brug niet begaanbaar en wordt gemotoriseerd verkeer met borden omgeleid. De omleidingsroute is ongeveer 15 kilometer. Voor fietsers en wandelaars legt men een tijdelijke brug aan, in de buurt van de huidige brug.

Kortere uitvoeringstijd door nieuwe werkmethode
Aannemer Koninklijke Oosterhof Holman voert het werk uit in samenwerking met Ingenieursadviesbureau Sweco. Het uitgangspunt is zo weinig mogelijk hinder voor de omgeving en een zo kort mogelijke stremming van de brug. Door samen te werken volgens een nieuw methode (LEAN), kan men de uitvoeringstijd flink verkorten. Dit betekent bijvoorbeeld dat intensiever samenwerken en op een andere manier ontwerpen en uitvoeren, om tijdens de uitvoering sneller kunnen werken. Daardoor kunt u weer eerder gebruikmaken van de brug.

Nieuwe brug passend in het landschap
De nieuwe brug krijgt een heel ander aanzien dan de huidige brug. FARSK kreeg van de beide gemeenten de opdracht om een slanke, open brug te ontwerpen, met oog voor het landschap. Die opdracht is uitgewerkt in de vorm van een moderne brug, met een doorvaart van 10 meter breed en 3 meter hoog, van beton en verzinkt staal in zwart en grijs. Bij het ontwerp keek FARSK specifiek naar het landschap. In het gebied is de verkaveling van weer en ribben – water en land – duidelijk te zien. Dat komt terug in de brug, onder andere in de balustrade. Ook in het reliëf in de staanders zitten speelde accenten. “Zo is er steeds weer wat te ontdekken in de brug. Je snapt hem niet in een keer”, legt architect Jakob Bosma uit. De huidige brede betonnen staanders worden in de nieuwe brug slanke, tapse pilaren in een donkere kleur. Daarmee krijgt de rivier optisch meer ruimte. Voor de recreatievaart betekent dit dat er straks ook meer overzicht is. “Symmetrie en eenvoud zijn de basis van de nieuwe brug”, aldus Bosma. Daarnaast is er bij het ontwerp, in samenspraak met de IJswegencentrale, rekening gehouden met kluunvoorzieningen voor schaatsers. De gemeenten investeren samen € 500.000 in het project.