LEMMER - De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de toekomst van de gemeentelijke camping aan de Plattedijk in Lemmer. De locatie van de camping is uniek en bij uitstek geschikt voor recreatie. Omdat de camping niet meer voldoet aan de veiligheids- en kwaliteitseisen van deze tijd, is er minimaal een grondige herinrichting nodig. Om een zorgvuldige keuze voor de toekomst te kunnen maken, heeft recreatieadviesbureau van der Reest de mogelijke scenario’s in beeld gebracht. Op basis van het onderzoek geeft het college de voorkeur aan een volledig toeristische invulling van de camping.


Wethouder Irona Groeneveld: “Dit scenario biedt het meeste perspectief voor een toekomstbestendige camping op deze locatie. Bovendien is de camping op deze manier voor een breed publiek toegankelijk”.

Huidige inrichting voldoet niet meer aan veiligheid en kwaliteit
De camping is begin jaren 70 gestart, heeft 280 vaste staplaatsen en 30 toeristische plaatsen. Ongeveer 75% van de vaste bezoekers komt uit Duitsland. De camping heeft een oppervlakte van ruim 5 ha en ligt op een aantrekkelijke locatie aan het strand van Lemmer. Ondanks de investeringen van de laatste jaren, schiet de camping vooral nog tekort op het gebied van brandveiligheid, sanitair, regelgeving en handhaving, zo blijkt uit het onderzoek. Om de camping toekomstbestendig te maken, zijn ingrijpende maatregelen nodig, vooral omdat de huidige afstand tussen de stacaravans te klein is.

Haalbare invulling
De gemeente wil een haalbare en aantrekkelijke invulling voor deze locatie. Van der Reest heeft een gedegen overzicht gemaakt van wenselijke en haalbare scenario’s, zodat een zorgvuldige keuze gemaakt kan worden voor de toekomst van de camping. Onderdeel van het onderzoek was een bijeenkomst voor vaste campinggasten, waar ruim 180 personen aanwezig waren. Vaste gasten willen hun plek graag behouden, maar erkennen de noodzaak tot meer kwaliteit, veiligheid en regelgeving.

Locatie bij uitstek geschikt voor toeristisch-recreatieve bestemming
Belangrijke conclusie is dat de locatie uniek is en zeer geschikt voor recreatie en toerisme. Er is dan ook geen aanleiding om voor een bestemming zoals woningbouw te kiezen. De onderzochte scenario’s door Van der Reest, hebben alle vier een recreatieve bestemming: de scenario’s variëren van volledig toeristisch naar volledig vaste plaatsen, een combinatie daarvan of een toeristisch bungalowpark.

Toeristische camping sluit aan bij recreatieve profiel van Lemmer
Het scenario ‘volledig toeristisch’ sluit volgens het college het beste aan bij het toeristisch-recreatieve profiel van Lemmer en de gemeentelijke ambities op het gebied van recreatie en toerisme. De toegevoegde waarde voor Lemmer en de regio zit in een gevarieerd aanbod, met aandacht voor campertoerisme en flexibele verhuuraccommodaties. Zo is de camping voor een breed publiek toegankelijk. Sociaaleconomisch verdient een toeristische invulling de voorkeur boven varianten met vaste plaatsen.

Grote gevolgen voor vaste standplaatsen
Voor alle vier scenario’s geldt dat de inrichting van en het aantal vaste standplaatsen op de huidige camping niet behouden kan blijven. De vaste campinggasten zijn hierover geïnformeerd. Het voornemen van burgemeester en wethouders is om aan de gemeenteraad voor te stellen om de overeenkomsten per 1 november 2021 te beëindigen, zodat dit ook duidelijkheid geeft.

Zienswijzen en besluitvorming
Het gaat om een voorgenomen besluit van het college. Betrokkenen krijgen de gelegenheid om hierover een zienswijze in te dienen. Na ontvangst en beoordeling hiervan, neemt het college een besluit over het definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Daarna is het aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit de vier scenario’s en over de beëindiging van de overeenkomsten voor de jaarplaatsen. Deze besluitvorming vindt na de zomervakantie plaats.