JOURE - Op woensdag 4 maart ging in gemeente De Fryske Marren de Afvalestafette van start. Een keten van ondernemingen die de handen uit de mouwen steekt om de omgeving zwerfafvalvrij te maken. Het eerste bedrijf dat met de prikstok en vuilniszak op pad gaat om een geselecteerd gebied schoon te maken is Doppio uit Joure. Zij geven het Afvalestafette-pakket, met daarin hulpstukken voor een goede opschoonactie, vervolgens binnen enkele dagen door aan een andere onderneming.

Afvalestafette
De aftrap van de Afvalestafette startte met een dagopening, waarbij het activatieteam langs enkele supermarkten en horecaondernemingen ging in Lemmer, Balk en Echtenerbrug. Hierna vond een lunch-opruimwandeling plaats in Joure door wethouder Irona Groeneveld, de Rommel Rinners uit Joure en gemeenteambtenaren. In de middag werd het doorgeefpakket overhandigd aan de volgende deelnemer: Doppio uit Joure.Supporter van schoon!Wethouder Irona Groeneveld is er trots op dat bedrijven en de Rommel Rinners uit De Fryske Marren zich hard maken voor een schone omgeving. Wethouder Groeneveld: ‘We zijn allemaal verantwoordelijk voor een zwerfafvalvrije buitenruimte en ik vind het mooi om te zien hoe de Rommel Rinners en het bedrijfsleven hierin het goede voorbeeld geven. Daarnaast bevat het samen opruimen ook een sociaal element: er is tijd voor een praatje, mensen leren elkaar (beter) kennen en er is een sterk gevoel van saamhorigheid. Ik hoop dan ook dat (nog meer) inwoners hun gebied vastleggen. Ik heb inmiddels ook een gebied op de kaart geselecteerd. Samen maken en houden we het hier netjes in de gemeente.

Wilt u ook een gebied opgeven en selecteren dat u wilt schoonmaken en houden? Aanmelden kan via www.supportervanschoon.nl/friesland.

100% Zwerfafvalvrij Friesland
Doel van de Afvalestafette is om iedereen te betrekken bij het zwerfafvalvrij maken en schoon houden van de omgeving. De actie is dan ook onderdeel van 100% Zwerfafvalvrij Friesland, de aanpak die in samenwerking met de Friese gemeenten, Circulair Friesland, Omrin, de Friese Milieu Federatie en Nederland Schoon wordt uitgevoerd.

Tijdens de Himmelwike, de week van 16 tot en met 21 maart, volgen meer (schoonmaak)acties rondom 100% Zwerfafvalvrij Friesland. In deze week worden leerlingen bewust gemaakt van zwerfafval en ruimen zij zwerfafval op. Ook organiseren meerdere dorpen en dorpsbelangen schoonmaakacties in de buurt. De Rommel Rinners uit Joure houden daarnaast nog een peuken-actiedag op zaterdag 21 maart. Zo zorgen we samen voor meer impact rondom zwerfafval.