DE FRYSKE MARREN - Als eerste gemeente in het Noorden van Nederland is De Fryske Marren gecertificeerd op niveau 4 van de CO2-prestatieladder. In heel Nederland gingen alleen gemeente Arnhem en Renkum voor. “Wy binne tige wiis mei dit resultaat! Op dizze manier kinne wy ús CO2 beheine en ús rol ynfolje om klimaatferoaring tsjin te gean. It soe moai wêze dat wy hjirmei oare gemeenten, ûndernimmers en leveransiers ynspirearje kinne”, zegt wethouder Frans Veltman.


Het grote verschil met niveau 3 is dat er nu ook inzicht is in de uitstoot van de ketenpartners, zoals bij het asfaltonderhoud. Er wordt met de aannemer naar opties gekeken waardoor de uitstoot van CO2 wordt verminderd. Denk bijvoorbeeld aan: HVO-100 (blauwe diesel), lage-temperatuur-asfalt als dat veilig kan en het toepassen van hergebruik van eerder toegepast asfalt.

De CO2-prestatieladder
Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat er over de hele wereld minder CO2 vrij komt. Ook gemeente De Fryske Marren werkt daaraan mee. Dat betekent bijvoorbeeld dat er geen CO2 meer vrij mag komen door verbranding van gas (gebouwen) en brandstoffen (vervoer/materieel). Én dat de energie die we gebruiken duurzaam is opgewekt. Dit is een grote overgang die niet van vandaag op morgen is gemaakt. Het gaat stap voor stap. Om de verandering in goede banen te leiden, gebruiken we de CO2-prestatieladder.

Op naar niveau 5
Door het behalen van het trede 4 certificaat ligt de weg naar niveau 5 open. Trede 5 wordt ook gevraagd aan bedrijven die meedoen in aanbestedingen van bijvoorbeeld Grond- weg- en waterbouwbestekken. Door zelf te stijgen op de ladder laat De Fryske Marren zien dat zij haar CO2-doelstellingen serieus neemt.

De vijf treden
De vijf treden op de CO2-prestatieladder zijn in twee categorieën te verdelen. Trede 1, 2 en 3 hebben betrekking tot de CO2-uitstoot van de eigen organisatie. Trede 4 en 5 reiken verder dan de eigen organisatie en hebben ook te maken met de keten waarin De Fryske Marren zich begeeft. Concreet houdt de overgang naar niveau 4 in dat er een ketenanalyse wordt gemaakt. Dit is de gehele levenscyclus van een bepaalde activiteit of product. Er wordt berekend hoeveel CO2 er gedurende een cyclus wordt uitgestoten. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze uitstoot kan worden beperkt.