DE FRYSKE MARREN - De inwoners van de gemeente denken op allerlei vlakken mee over de gemeente De Fryske Marren, behalve over wat voor mensen het werk voor ze doen. Daarom heeft De Fryske Marren als eerste gemeente in Nederland een ‘sollicitatieraad’: een groep van 8 inwoners, die meedenkt over wat voor inwoners belangrijk is als het gaat om het type mensen dat bij de gemeente werkt en welke waarden daarbij passen. De sollicitatieraad zit dus niet bij de sollicitatiegesprekken. De leden denken wel mee over waar er op moeten worden gelet en welke vragen er vooral gesteld moeten worden bij het aannemen van nieuw personeel.

Veel animo bij de inwoners
De gemeente heeft inwoners opgeroepen om zich aan te melden voor dit nieuwe fenomeen. Niet zonder succes: bijna 70 inwoners gaven aan mee te willen doen. Hieruit heeft men 8 enthousiaste inwoners kunnen selecteren. Bij de selectie werd rekening gehouden met zaken als de spreiding over de gemeente, leeftijd en geslacht.

Presentatie sollicitatieraad op donderdag 31 oktober
Aanstaande donderdag 31 oktober zal de sollicitatieraad om 17:00 uur worden geïnstalleerd door burgemeester Fred Veenstra. Deze bijeenkomst is op gemeentehuis Herema State.