JOURE - Eindelijk is het dan zover: gemeente De Fryske Marren is een Fairtrade Gemeente! Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 2 januari 2019 ontving burgemeester Fred Veenstra deze eervolle titel uit handen van de heer Henk Zandvliet, voorzitter van Stichting Fairtrade Gemeente Nederland. In De Fryske Marren kunt u op steeds meer plekken kiezen voor fairtrade-producten, producten die zijn ingekocht onder eerlijke handelsvoorwaarden. Dit is grotendeels te danken aan de inzet van de werkgroep Fairtrade Gemeente De Fryske Marren, die men als gemeente ondersteunt.

Werkgroep Fairtrade Gemeente De Fryske Marren
Sinds 2015 was deze enthousiaste werkgroep, bestaande uit inwoners van De Fryske Marren, bezig met het verkrijgen van de status. De werkgroep heeft de afgelopen jaren ruim 85 organisaties, horeca, bedrijven, scholen en winkels bezocht. Samen met hen is overeengekomen om mee te doen aan de campagne om van de gemeente een Fairtrade Gemeente te maken. Alle partijen hebben inmiddels een Fairtrade- of MVO-certificaat ontvangen namens de gemeente.

Titel Fairtrade Gemeente
De titel Fairtrade Gemeente houdt in dat binnen de gemeente horeca, bedrijven, organisaties, winkels, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om de titel te krijgen werkte de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria die streven naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van fairtrade-producten. Vervolgens toetst een onafhankelijke jury of de gemeente voldoet aan deze criteria en zich dus een Fairtrade Gemeente mag noemen. En dat is nu gelukt! Intussen zijn er al 86 gemeenten in Nederland, waarvan 15 in Fryslân, die de titel hebben behaald.

Meer informatie en een overzicht van alle gecertificeerde partijen vindt u op www.defryskemarren.nl/fairtrade.