DE FRYSKE MARREN - Gemeente De Fryske Marren gaat nog een jaar door met het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in Nederland één op de tien vrouwen of meisjes weleens onvoldoende middelen beschikbaar heeft voor menstruatieproducten. Hierdoor worden vrouwen beperkt in hun dagelijks doen en laten.


Menstruatiearmoede

Vorig jaar heeft gemeente De Fryske Marren voor een periode van één jaar een bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor het verstrekken van menstruatieproducten aan vrouwen en meisjes die in armoede leven. Dit om menstruatiearmoede in de gemeente tegen te gaan.

Wethâlder Luciënne Boelsma: “Wy fine it wichtich dat menstruaasjeprodukten fergees beskikber bliuwe foar famkes en froulju yn earmoede. We sjogge dat as der gjin jild is dat se weibliuwe fan skoalle of har siik melde op harren wurk. Dit wolle we foarkomme, sadat dizze famkes en froulju meidwaan bliuwe kinne yn de mienskip.”

Uitgiftepunten

Er zijn in totaal 18 uitgiftepunten gerealiseerd waar de gratis menstruatieproducten te vinden zijn. De uitgiftepunten zijn onder andere te vinden bij scholen, bibliotheken, De Wurkjouwer en voedselbanken. Alle uitgiftepunten zijn terug te vinden via een interactieve kaart. De gratis producten worden op een laagdrempelige manier aangeboden via kastjes in de toiletten van de uitgiftepunten.