BALK - Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht 2019, vieren wij het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Gemeente De Fryske Marren viert dit samen met de leerlingen en de docenten van ISK Caleido in Balk. ISK Caleido is een Internationale Schakelklas. Zij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Dag van de Leerplicht
Iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het doel van de Dag van de Leerplicht is dan ook om dit leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk de schooluitval terugdringen.

ISK Caleido
De dag van de Leerplicht vieren wij samen met ISK Caleido. Door middel van een aangepast onderwijsprogramma bereiden zij de anderstalige leerling voor op het reguliere onderwijs. Zo kunnen ze goed doorstromen naar het voorgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs, om daar een diploma te halen. Naast het leren van de Nederlandse taal is het onderwijs ook gericht op het integreren in de Nederlandse maatschappij. Ze geven de leerlingen datgene mee wat ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Zo gaan ze goed uitgerust hun toekomst tegemoet.