LEMMER - Waar gaan we ons de komende jaren op richten in De Fryske Marren als het gaat om sport en bewegen? Wat zijn onze ambities en wat willen wij bereiken? Dat staat straks in het lokale sportakkoord De Fryske Marren. Woensdag 10 april ondertekende wethouder Jos Boerland samen met Tennisvereniging Joure, Sportbedrijf De Fryske Marren in oprichting en de Reddingsbrigade Lemmer een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Sportformateur
Om een lokaal sportakkoord te ontwikkelen wordt een procesbegeleider, een zogenaamde ‘sportformateur’ aangesteld. Hij/zij gaat de komende periode aan de slag om samen met de lokale verenigingen en instellingen de ambities in kaart te brengen en inhoud te geven aan het sportakkoord.

Uitwerking van het Nationale Sportakkoord
Het regionale sportakkoord is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord dat in de zomer van 2018 is gesloten tussen het ministerie van VWS, de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners. Hoofddoel van het akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. In het akkoord zijn zes ambities geformuleerd:

-Inclusief sporten & bewegen;
-Duurzame sportinfrastructuur;
-Vitale sport- en beweegaanbieders;
-Positieve sportcultuur;
-Vaardig in bewegen;
-“Topsport die inspireert”.

Om deze ambities te realiseren is er nu een ondersteuningsregeling gekomen, zodat het akkoord een lokale vertaalslag krijgt. De gemeente ontvangt€ 15.000,- subsidie voor het aanstellen van een procesbegeleider/sportformateur. Na het vaststellen van het lokale sportakkoord stelt het Rijk ook financiële middelen beschikbaar voor de uitvoering daarvan.

Op de foto staan van links naar rechts Jos Boerland (wethouder), Dietha Paauw (sportbedrijf SKJ), Tjebbe van der Meer (Reddingsbrigade Lemmer) en Robert den Dunnen (Tennisvereniging Joure).