DE FRYSKE MARREN - Omdat er te vaak ander afval werd achtergelaten, zijn drie van de elf plaatselijke groenstations afgelopen week gesloten, zoals aangekondigd. De lokale groenstations zijn bedoeld voor het wegbrengen van tuinafval, takken, bladafval en gras door inwoners.

Op een aantal van deze stations treffen we vaak ander afval aan zoals grond, puin, hout, asbest, bielzen of ander grof (ook huishoudelijk) afval. Er is meerdere keren voor gewaarschuwd en bij de groenstations staat aangegeven welk afval hier gestort mag worden. In november is daarom afgesproken om de stations waar het niet goed gaat, eerder te sluiten. Als gemeente vinden we het jammer dat dit nodig is, maar de kosten zijn nu in verhouding te hoog.

Ruimte voor lokale groenstations

Medio 2018 opent het nieuwe milieuterrein bij de gemeentewerf op bedrijventerrein de Lemsterhoek. De andere lokale groenstations in de regio Lemmer blijven tot aan dat moment open - zolang er geen ander afval wordt gestort - of langer als plaatselijk belang het beheer van het groenstation op zich neemt (denk aan sleutelbeheer). Zo zijn we hierover in gesprek met De Trije Doarpen, Bantega en Oosterzee. Met hen kijken we naar het open houden van een gezamenlijk, plaatselijk groenstation voor de inwoners. Deze mogelijkheid is er gemeentebreed ook voor andere dorpen/plaatselijke belangen.

Sowieso kunnen inwoners op de drie gemeentelijke milieuterreinen in Balk, Lemmer en Joure terecht voor het wegbrengen van groenafval. Daarnaast blijft er een mogelijkheid voor een dorp of buurt om in overleg met plaatselijk belang een lokaal groenstation open te houden. In totaal is er gezien de grootte van de gemeente, ruimte voor tien lokale groenstations.

Zie ook: