FRYSKE MARREN - Binnenkort gaat dan eindelijk de eerste echte schep de grond in bij de nieuwe woonwijk Broek Zuid. Na jaren van plannen maken begint dit voorjaar het aanleggen van de 1e fase van de wijk. De watergangen en kaveleilanden ten noorden van de Omkromte worden uitgegraven en bouwrijp gemaakt.

It Súd
De belangrijkste ontsluitingsweg van de woonwijk wordt It Súd. Deze weg wordt daarom als één van de eerste klussen verbreed en versterkt. De aansluiting op de Tramwei wordt ook verbeterd. In een later stadium wordt de weg via een rotonde aangesloten op de Tramwei.

Bouwrijp maken en watergangen
De aannemer maakt de eerste fase van de woonwijk bouwrijp. Dat betekent dat er de komende tijd heel wat grond af- en aangevoerd moet worden. De woonstraten worden aangelegd, riolering en leidingwerk wordt ingegraven en de kavels worden geschikt gemaakt om op te gaan bouwen. Alle kavels in de nieuwe woonwijk liggen straks aan open vaarwater. Dat water sluit aan op de Sylroede ten noorden van de wijk.

Uitvoering door Friese aannemers
Het bouwrijp maken is gegund aan de combinatie Van der Meer b.v. uit Scharnegoutum en A. Faber b.v. uit Sondel. Zij starten binnenkort met hun werkzaamheden vanuit een bouwlocatie aan de kruising Omkromte / It Súd. De werkzaamheden zijn naar verwachting in het najaar van 2019 afgerond. Daarna kunnen de eerste nieuwe bewoners van de wijk gaan bouwen aan hun droomhuis. De gemeente gaat er vanuit dat de start van de kavelverkoop in de loop van het voorjaar zal plaatsvinden.