JOURE - De lasten voor energie worden steeds hoger. Door minder energie te gebruiken kan er al snel geld worden bespaard. Daarom zet gemeente De Fryske Marren vanaf 1 december energiecoaches in voor mensen met een laag inkomen. Deze coaches zijn speciaal opgeleid om inwoners te helpen met besparen op de energienota. Ook wordt er een gratis bespaarset beschikbaar gesteld, met daarin bijvoorbeeld LED-lampen. Door de stijgende belasting op energie, een slecht geïsoleerde woning en een hoog energieverbruik, komen veel huishoudens in de problemen. “Mei ienfâldige maatregels kinne je al besparje op jo enerzjyrekken”, vertelt wethouder Luciënne Boelsma.

Van pilot naar aanpak
In 2020 vond een pilot plaats in gemeente De Fryske Marren. In deze pilot zijn 10 inwoners, met een smalle beurs, begeleid en geadviseerd door een energiecoach. Met simpele instructies, tips en energiebesparende maatregelen hebben zij geld bespaard én meer inzicht in hun verbruik gekregen. Inmiddels zijn er twee energiecoaches in de gemeente aan de slag.

Besparen en een bewust energieverbruik De energiecoach helpt een grote groep mensen die normaal buiten alle regelingen valt. Wethouder Frans Veltman: “It is moai dat wy dizze minsken helpe kinne om bewust te wurden fan it enerzjyferbrûk. Hjir troch wurde se fertroud mei enerzjybesparjende maatregels”. Door de bespaartips verbruikt een huishouden soms tot wel 10% minder energie. Dat is al snel goed voor enkele tientjes per maand.

Aanmelden voor gratis bezoek van de energiecoach
Inwoners uit De Fryske Marren kunnen gratis gebruikmaken van de energiecoach. Via de website www.tukwenjen.nl kunnen inwoners zich aanmelden voor een bezoek van de energiecoach.

Tûk Wenjen Naast de energiecoach bestaat binnen De Fryske Marren het energiebesparingsproject Tûk Wenjen. Hiermee wil de gemeente bestaande particuliere woningen verduurzamen. Bijvoorbeeld door middel van een adviesgesprek. Zo kan de huiseigenaar nu ook gebruik maken van een tijdelijke korting op aanvullende adviesproducten voor het verduurzamen van de eigen woning. Meer weten? Kijk op www.tukwenjen.nl