JOURE - In het gemeentehuis in Joure worden van 29 oktober tot 4 februari vijftien schilderijen geëxposeerd van de bekende Jouster schilder Benno Pen. Hij heeft verschillende locaties in de gemeente prachtig vereeuwigd op linnen, zoals de Jouster Toer, de kerk in Broek, 't Zand, de Scheen en de Midstraat. In de hal van het gemeentehuis Herema State is deze expositie de komende tijd voor ieder die dat wil te bewonderen.


Schenking en expositie
De onlangs op 84-jarige leeftijd overleden kunstschilder heeft de kunstwerken afgelopen zomer geschonken aan de gemeente. Bij de overdracht in het gemeentehuis beloofde wethouder Roel de Jong, die de kunstwerken namens het college van burgemeester en wethouders in ontvangst heeft genomen, de kunstschilder dat de gemeente zou zorgen voor een expositie.

Tekenles op school
Op de lagere school was de tekenles voor Benno Pen al een feest. Hij bleek bovengemiddeld begaafd. Toch bleef tekenen en schilderen zijn levenslang een hobby, maar wel eentje waarmee hij nationaal doorbrak. Na een expositie in Heerde in 1984 kreeg hij een uitnodiging voor deelname aan een tentoonstelling van de beste reproductie-schilders van Nederland in het American hotel in Amsterdam. En werd winnaar. Pas na zijn pensionering en een verhuizing naar Joure in 2003 legde hij zich helemaal toe op schilderen, vooral landschapstaferelen of delen daarvan. In olieverf want daarmee kreeg je volgens hem meer diepte en sfeer. Hij liet zich ook vaak leiden door de schilderijen van de oude meesters, vooral door Rembrandt, door hun werken met licht. Wel voegde hij altijd iets nieuws toe en altijd mooi verborgen de naam van zijn vrouw Jetty.

Kleurenonderzoek
Vanuit het atelier in zijn achtertuin in Joure maakte hij vele prachtige schilderijen op basis van pentekeningen. De meeste werken tonen een beeld van honderd jaar geleden. Voor de kleuren deed hij speciaal onderzoek. Zijn werk is wel eens vergeleken met dat van Jopie Huisman. Benno Pen heeft een indrukwekkend aantal schilderijen gemaakt. Er zijn meerdere boeken verschenen zoals het in 2017 verschenen boek 'Uit het schildersatelier van Benno Ben' en deel 2 met verhalen en afbeeldingen in 2020.

Wethouder Roel de Jong opende vrijdag 29 oktober de expositie in de hal van het gemeentehuis:"Wy binne tige wiis mei dizze prachtige skilderijen dy't de tiid fêstlizze. We ha Benno Pen by de skinking yn juni tasein om der goed op te passen en in eksposysje te hâlden. Ik fyn it moai dat op dizze wize elkenien dy't dat wol dizze moaie skilderijen besjen ken".