JOURE - De gemeenteraad van De Fryske Marren wil op maandag 4 februari een Petear houden over het bestemmingsplan dat de voorgenomen zandwinning in het IJsselmeer mogelijk maakt. In dit Petear kunnen betrokkenen aan de raad meegeven wat zij belangrijk vinden in de afweging over het onderwerp.

Wat is een Petear?
De raad heeft besloten tot een nieuwe vergaderstructuur. Nieuw is dat er een Petear wordt gehouden voorafgaand aan besluitvorming. De raad wil in een Petear graag horen hoe over een onderwerp gedacht wordt. Inwoners, betrokkenen en instanties kunnen aan de woordvoerders uit de raad meegeven hoe men over dit onderwerp denkt. Het Petear is bedoeld om de raad in de gelegenheid te stellen zich een beeld te vormen over een bepaald voorstel, waarover de raad een beslissing gaat nemen. Raads- en commissieleden kunnen daarom aan deelnemers van het Petear verhelderende vragen stellen zonder met elkaar in discussie te gaan. Ook voor- en tegenstanders gaan niet met elkaar in discussie.

Extra Petear over bestemmingsplan zandwinning
In sommige gevallen wordt er een Extra Petear over een specifiek onderwerp gehouden. De agendacommissie van de raad heeft besloten over dit bestemmingsplan een Extra Petear te houden op maandag 4 februari, in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure. Het enige agendapunt is de Bestemmingsplanwijziging, die zandwinning in IJsselmeer mogelijk maakt.

De bijeenkomst is openbaar en start om 20:00 uur. Iedereen is welkom om het Petear bij te wonen. U hoeft zich als toehoorder niet aan te melden.

Wilt u actief deelnemen aan het Petear met de raadsleden, dan moet u zich vooraf wel aanmelden. U kunt daarvoor tot en met woensdag 30 januari een e-mail sturen aan griffie@defryskemarren.nl. Omdat er veel belangstelling wordt verwacht, is het aan te raden om gelijksoortige opvattingen en informatie zoveel mogelijk te bundelen door bijvoorbeeld gezamenlijk één of een beperkt aantal woordvoerders aan te wijzen. U kunt daarmee uw standpunt mogelijk krachtiger voor het voetlicht brengen.

Debat en besluitvorming op een later moment
Ook voor dit onderwerp geldt dat het op een later moment in een openbare raadsvergadering opnieuw aan de orde komt. Dan zullen de raadsleden een Debat hebben over het voorstel over de zandwinning en dan in het Beslút een besluit nemen. Ook dit is een openbare bijeenkomst waar iedereen als toehoorder welkom is. De datum van deze raadsvergadering is nog niet bekend.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (0513) 239 030 of via griffie@defryskemarren.nl.