JOURE/LEMMER - Maandag 20 juni hebben de FNP, CDA, PvdA en GroenLinks met elkaar geconcludeerd dat er voldoende basis is voor het formeren van een solide coalitie. Eerder was al geconstateerd dat een coalitie met deze vier partijen op een groot draagvlak van de gemeenteraad kan rekenen. De afgelopen weken voerden de partijen verschillende verkennende gesprekken. Er was sprake van een constructief overleg in een goede sfeer en dat heeft geleid tot een positief resultaat.

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

Formateur Felix van Beek gaat nu met spoed aan de slag, zodat op korte termijn een coalitieakkoord op hoofdlijnen kan worden aangeboden aan de raad. Inzet is nog steeds om voor het zomerreces tot een afronding te komen. "De zorgvuldige verkenning tussen partijen naar een gedegen coalitie gaat zijn vruchten afwerpen voor een vlotte formatie. Ik verwacht geen onoverkomelijke inhoudelijke knelpunten", aldus formateur Felix van Beek.