JOURE - De gemeenteraad van De Fryske Marren heeft in de besloten raadsvergadering van 1 september besloten om burgemeester Fred Veenstra aan te bevelen voor herbenoeming.

De eerste ambtstermijn van 6 jaar van burgemeester Veenstra loopt op 1 december aanstaande af. Daarom heeft de commissaris van de Koning de gemeenteraad gevraagd de procedure tot herbenoeming op te starten en tot een aanbeveling te komen over herbenoeming van de burgemeester.

De aanbeveling is om de heer mr. F. Veenstra te herbenoemen als burgemeester van De Fryske Marren. Deze aanbeveling is voorbereid door de vertrouwenscommissie en vastgesteld in een besloten vergadering van de gemeenteraad. Tijdens de openbare raadsvergadering van 1 september maakte de plaatsvervangend voorzitter van de raad Gerda de Vries dit namens de gemeenteraad bekend.

“Foar de ûntwikkeling en stabiliteit fan ús, noch jonge gemeente, is it fyn dat de gemeenteried it fertrouwen útsprutsen hat foar de herbenaming fan de hear Veenstra. De hear Veenstra is as boargerheit sichtber, oansprekber en tagonkelyk. De útstrieling fan de hear Veenstra nei bûten ta is noflik, de sichtberens by aktiviteiten en eveneminten yn de gemeente wurdt troch bewenners tige op priis stelt.

It wurdt troch de gemeentried tige waardearre dat de boargemaster ek it gesicht is fan De Fryske Marren bûten de gemeente, as foarsitter fan de VFG, mar ek de konneksjes bûten de provinsje oant yn Den Haach oan ta. Sawol as foarsitter fan de ried en ek fan it kolleezje wurdt de hear Veenstra tige respektearre.”

Vervolg
De aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Veenstra wordt samen met het advies van de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd.

Het Koninklijk Besluit over de herbenoeming van de burgemeester wordt dit najaar verwacht.