JOURE - Steeds meer mensen zoeken in deze tijd van inflatie en stijgende energieprijzen hulp bij geldzorgen. Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft moeite om de rekeningen te betalen. Gemeente De Fryske Marren werkt daarom samen met Geldfit om mensen grip op hun geld te geven. Inwoners kunnen vanaf nu gebruikmaken van de website geldfit.nl of bellen met 0800-8115 voor een persoonlijk advies. Naast het telefoonnummer kunnen inwoners die minder digitaal vaardig zijn ook terecht bij Regelhulp, onderdeel van Sociaal Werk De Kear.

Voor veel mensen is het niet duidelijk waar ze terecht kunnen voor hulp bij geldzaken. Inwoners van De Fryske Marren kunnen vanaf nu ook via de website geldfit.nl door praktische artikelen en korte tests inzicht krijgen in hun financiële situatie. Dit varieert van tips tot doorverwijzing naar concrete organisaties die hen verder kunnen helpen, zoals Humanitas, de energiecoaches of het sociaal wijkteam. Mensen die liever persoonlijk iemand spreken of digitaal minder vaardig zijn, kunnen gratis en anoniem bellen naar 0800-8115. Zo ontdekken zij via Geldfit direct welke stappen ze kunnen zetten om grip op hun geld te krijgen. Daarnaast kunnen inwoners nog steeds terecht bij de het sociaal wijkteam van de gemeente en Regelhulp, onderdeel van Sociaal Werk De Kear, voor vragen en advies over geldzaken.

Wethâlder Luciënne Boelsma: “Wy wolle ynwenners fan gemeente De Fryske Marren mei jildsoargen sneller fine en trochferwize nei de goede help. Elkenien kin by Geldfit terjochte foar tips en advys oer jildsaken. Mei help fan de webside krijst ynsjoch wat by dyn situaasje past. Do sjochst fuort dyn persoanlike helprûte.”

Martin Suithoff, directeur van Geldfit, vertelt: “Iedereen kan te maken krijgen met financiële problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bijvoorbeeld situaties waarin iemand zorgen over geld kan krijgen. Ook de inflatie en de hoge energieprijzen raken veel mensen. Deze zorgen kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we met Geldfit voorkomen. Dat doen we niet alleen, maar samen met gemeenten, banken, verzekeraars en andere bedrijven.”