LEMMER - Om bezoekers aan Lemmer te helpen hun weg beter te vinden naar de grote parkeerterreinen zijn er op een aantal plekken, waaronder langs de rondweg, grote gele verwijsborden geplaatst.

In het centrum van Lemmer wordt momenteel druk gebouwd aan nieuwe winkels en woningen. Dit zorgt de komende jaren voor overlast en minder parkeerruimte. Belangrijke reden is onder meer de bouw van een nieuwe supermarkt met parkeergarage. Hierdoor zijn tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar in het centrum en zoeken mensen een parkeerplaats in de straten rondom het centrum. Inmiddels hebben we op een aantal plaatsen extra parkeerruimte gerealiseerd, zoals extra parkeerterreinen aan de Vuurtorenweg en het Fedde Schurerplein. Daarnaast zijn we nog mogelijkheden aan het onderzoeken tot het creëren van extra parkeerplaatsen in een aantal straten.