LEMMER - Lidl wil haar supermarkt in Lemmer verhuizen naar de Polle. Omdat het college en de gemeenteraad willen dat ook de kleinere winkels in het centrum kunnen blijven bestaan, willen ze hier niet aan meewerken. De gemeenteraad neemt binnenkort een definitief besluit over de aanvraag van Lidl uit 2017. Lidl heeft aangegeven te werken aan een alternatieve locatie aan de Polle.

Gemeente De Fryske Marren laat op de website weten:

We willen lokale ondernemers behouden
We kiezen voor een sterk centrum. Het is belangrijk dat kleinere winkels in het centrum van Lemmer kunnen blijven bestaan. Die kans ontnemen wij ze als we toestaan dat je straks bij één winkel buiten het centrum alles kunt kopen. De kleinere winkels worden dan overbodig.

Het is niet alleen een aanname, dit wordt ook bevestigd door het koopstromenonderzoek dat de provincie Fryslân in april 2017 heeft gedaan. Daaruit blijkt dat we niet snel een andere winkel bezoeken als die meer dan 200 meter verderop is. Als de Lidl verhuist naar de Polle, dan gaan Lemsters en toeristen minder snel ook een andere winkel bezoeken. Dan verdwijnt niet alleen de supermarkt uit het centrum, maar moeten bijvoorbeeld ook drogisten en slagers vrezen voor hun bestaan. Ook in de Centrumvisie Lemmer uit 2012 koos de gemeenteraad van Lemsterland voor een compact centrum, met supermarkten op korte loopafstand van andere winkels. Hier staat het college nog steeds achter.

Andere procedure volgen
Lidl heeft al een aantal jaar de wens om haar supermarkt in Lemmer te verhuizen en uit te breiden aan de Polle. In 2017 weigerde het college de omgevingsvergunning. De Lidl is in beroep gegaan op deze beslissing. De rechtbank heeft besloten dit besluit voorgelegd had moeten worden aan de gemeenteraad via een uitgebreide procedure. De gemeenteraad heeft daarom vorig jaar een ontwerpverklaring van geen bedenking geweigerd. Dat betekent dat de gemeenteraad niet in wil stemmen met het plan van de Lidl. Voordat dit besluit definitief wordt, kon iedereen daar op reageren via een zogenaamde zienswijze.

Diverse reacties uit Lemmer
Er zijn ruim 20 reacties binnengekomen van inwoners en ondernemers uit Lemmer. De één wat ruimer onderbouwd dan de ander. Alle zienswijzen zijn gecombineerd en voorzien van een reactie van het college. Ook de ondernemers langs de Vissersburen hebben een zienswijze ingediend. Zij verwachten dat een verhuizing van de Lidl naar de Polle een positief effect heeft op hun winkels. Het college is van mening dat de afstand tussen de Polle en de Vissersburen daar te groot voor is. Alle argumenten uit alle zienswijzen zijn afgewogen in de nota zienswijzen. Deze nota is onderdeel van de besluitvorming door de gemeenteraad en kunt u vinden als bijlage bij de agenda van het Petear van 12 maart.

Gemeenteraad neemt besluit
De gemeenteraad moet uiteindelijk een definitieve verklaring van geen bedenkingen weigeren. Daarna weigert het college de omgevingsvergunning. Naar verwachting behandelt de gemeenteraad dit onderwerp in maart. Belanghebbenden kunnen tijdens het Petear op 12 maart daarover met de gemeenteraad in gesprek. De raad debatteert en besluit dan twee weken later.