DE FRYSKE MARREN - Op de drie inzamelstations voor groen afval in Echten, Oosterzee en Bantega, wordt veel groen afval gestort maar ook regelmatig ander, ongewenst afval. Het gaat dan om bijvoorbeeld puin, beton, hout, grond en stobben. Dit is niet toegestaan en dat staat ook vermeld op de borden bij de groenstations. De groenstations zijn bedoeld voor gras, bladeren en takken van particulieren. Omdat dit te vaak is misgegaan, is nu besloten om de groenstations te sluiten.


Wethouder Irona Groeneveld: “Op deze manier kunnen we de groenstations niet meer op verantwoorde wijze open houden”.

Contact met de plaatselijke belangen

In de gesprekken met de besturen van de plaatselijke belangen van de drie dorpen, staan de groenstations al een paar jaar op de agenda. Het dumpen van illegaal afval is een terugkerend probleem. De locaties worden gebruikt door inwoners en bedrijven uit onze gemeente en daar buiten. De groenstations zijn in 2017 nieuw aangelegd. Plaatselijke belangen vinden de lokale groenstations belangrijk voor hun dorpen, maar er zijn niet voldoende maatregelen voor handen om misbruik te voorkomen. Het groenstation in Echten is vorig jaar nog verplaatst naar een meer centrale locatie in het dorp, maar ook dit heeft geen verbetering opgeleverd.

Niet meer verantwoord

Daarom heeft het college nu besloten om de groenstations te sluiten. Vanaf maandag 22 juni 2020 kan er geen afval meer gestort worden op deze drie stations. De komende weken ruimen we de groenstations op en zorgen we voor het inzaaien van gras op deze locaties. Het besluit om de groenstations te sluiten is genomen omdat we deze voorziening als gevolg van illegale dumpingen door inwoners en bedrijven van binnen en buiten de gemeente niet meer kunnen verantwoorden.

Te hoge kosten

Door het storten van ander dan groen afval, zijn de kosten voor de afvalinzameling onevenredig hoog. Het kost de medewerkers van de gemeente veel tijd om het afval op te ruimen en het groen afval kan niet meer gesplitst worden van het andere puin. Hierdoor kunnen we er geen compost meer van maken en zijn de kosten in verhouding erg hoog.

Wethouder Irona Groeneveld heeft de sluiting van de inzamelstations voor groen besproken met de plaatselijke belangen. Ook al zagen de besturen het wel aankomen, men vindt het wel heel jammer dat de dorpen deze extra voorziening nu kwijtraken.

Milieuterreinen zijn nu eerder open

In verband met de coronacrisis zijn de milieuterreinen in Joure en Lemmer sinds begin april eerder open (namelijk vanaf 10 uur, de sluitingstijd blijft 16 uur). Ook hier kan groenafval gratis worden gestort. Dit is tot nu toe een tijdelijke maatregel in verband met het coronavirus. Nu de groenstations gaan sluiten én omdat de reacties op de huidige openingstijden positief zijn, bekijkt onze gemeente de mogelijkheid om de ruimere openingstijden vast te houden. Dit is ook besproken met de besturen van de plaatselijke belangen van de drie dorpen.