LEMMER - Het bos aan de Bosruiter/ Brekkenweg in Lemmer, ook wel ‘het Apenbos’ genoemd, gaan we stap voor stap herinrichten. De eerste werkzaamheden zijn deze week (week 11) van start gegaan. We zijn gedurende een langere periode bezig met de realisatie van onderstaande werkzaamheden.

Rooien populieren
Allereerst rooien we 125 populieren die we (helaas) niet kunnen behouden en vrezen we 135 stobben in het bos. Deze populieren zijn namelijk aan het einde van hun levensduur en daardoor erg kwetsbaar. Hierdoor is er sprake van veel takbreuk. Met harde wind vallen nu al grote takken naar beneden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied en daarom is besloten om dit werk uit te voeren bij de herinrichting van het bos.

Door het rooien van de bomen zal het middenstuk van het bos een meer open karakter krijgen met een doorzicht van de Brekkenweg naar de Bosruiter. Langs de paden wordt kruidenrijk gras aangelegd en in de komende jaren worden er nieuwe bomen aangeplant. In week 11 is de aannemer van start gegaan met het rooien van de bomen. Daarbij houden wij rekening met de aanwezigheid van flora en fauna en doen wij vooraf een flora- en faunacontrole. Op die manier wordt voorkomen dat er bomen worden gerooid waar vogels zich hebben genesteld.

Aanleggen fietscrossbaan
Vanuit de mienskip kregen wij de vraag of het ook mogelijk is om een fietscrossbaan aan te leggen in het bos. Hier was draagvlak voor en daarom hebben wij besloten om voor de jeugd dit voorjaar nog een fietscrossbaan aan te leggen. Onderaan de tekst op deze pagina vindt u een schets van de nieuwe situatie van het ‘Apenbos’. Hier kunt u ook bekijken waar de fietscrossbaan wordt aangelegd.