LEMMER - Eind augustus starten we met het vernieuwen van de hoofdpaden op de begraafplaats in Lemmer. Dit doen we om de toegankelijkheid voor de bezoekers te verbeteren en ongemakken te voorkomen. In de periode dat we aan de paden werken, is de begraafplaats gewoon open. De werkzaamheden duren ongeveer een week.

Verbeteren toegankelijkheid paden

De huidige paden zijn van rode mijnsteen. Dit is niet voor iedereen even goed begaanbaar en bij een regenbui blijft het erg nat. Daarom gaan we de paden hoger leggen en voorzien van asfalt met een laag schelpen. Zo lijkt het een schelpenpad, maar heeft het de functionaliteit van een asfaltpad. De randen vullen we op met grond zodat er een betere overloop is naar het gras. De aanpassingen zorgen ervoor dat de paden droger en schoner blijven. Zo zorgen we ervoor dat de begraafplaats ook voor bijvoorbeeld mindervalide personen goed begaanbaar is. We vervangen alleen de brede omliggende halfverharding. De paden blijven op dezelfde plek en houden dezelfde afmetingen. We doen ons uiterste best om eventuele hinder voor bezoekers te beperken, maar kunnen dit niet volledig voorkomen.

Wat doen we nog meer?

Vorig jaar hebben we graspaden gemaakt van de kleine tussenpaden. Uit ervaring weten we dat dit functioneel is en niet drassig wordt. Daardoor – en doordat we hoogteverschillen gelijk hebben gemaakt – is het beter toegankelijk voor bezoekers. Verder hebben we de beplanting om de begraafplaats heen netjes gemaakt en de omliggende beplantingsstrook voorzien van mooiere soorten. Als de werkzaamheden op de begraafplaats in Lemmer zijn afgerond, starten we met het verbeteren van de paden op de begraafplaats in Joure (Westermeer) en Harich.