LEMMER - Roelof Bos heeft zijn taak als verkenner/informateur voor de gemeente De Fryske Marren afgerond. Hij zal dinsdagavond 12 maart verslag uitbrengen in de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad. De heer Bos zal het verslag aanbieden en toelichten, waarna de raad de gelegenheid heeft om de uitkomst van de informatieronde met elkaar te bespreken. De heer Bos adviseert om het CDA, de VVD, de PvdA en GroenLinks de formatieronde in te laten gaan.

Nadat de twee FNP-wethouders van de gemeente medio februari hun ontslag met onmiddellijke ingang hebben ingediend, heeft de grootste partij het CDA de heer Roelof Bos gevraagd onderhandelingen in een verkennende en informerende ronde te voeren met de negen fracties van de gemeenteraad. De afgelopen twee weken hebben deze gesprekken plaatsgevonden. Op grond daarvan adviseert de heer Bos de genoemde vier partijen de formatieronde in te laten gaan.

Vervolg
Bij de formatie, die start na de verslaglegging van de informateur, staat de inhoud van een nieuw coalitieakkoord centraal.