BALK - Gemeente De Fryske Marren is van plan medewerking te verlenen aan het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om het azc in Balk te heropenen. Wij vinden het erg belangrijk iedereen zo goed mogelijk te informeren over deze ontwikkeling. Daarom nodigen het COA en de gemeente alle omwonenden en andere belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst op 24 januari. U bent van harte welkom om 19.30 uur in zalencentrum De Treemter, Bogermanstraat 3 in Balk.

Het COA heeft over het hele land extra opvangplaatsen nodig. Daarom heeft zij gemeente De Fryske Marren verzocht om het azc in Balk weer te openen. Het COA sloot het azc per 1 oktober. De gemeente heeft de mogelijkheid voor een heropening onderzocht en met verschillende belanghebbenden in Balk gesproken. Daarnaast ziet de gemeente het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ruimte te bieden voor de opvang van asielzoekers. Het huidige azc in Balk is een geschikte locatie en kan nog tot uiterlijk 17 maart 2022 gebruikt worden.

Tijdens de informatiebijeenkomst gaat het COA in op de achtergronden van het besluit tot sluiting van het azc en het verzoek tot heropening ervan. De gemeente geeft uitleg over de procedure die we willen volgen met het oog op heropening van het azc. Uiteraard is er tijdens de avond ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.