BALK - Graag informeren wij u over het vervolg van de renovatie van de Lutskade in Balk (fase 2). Het gaat in deze tweede fase om het volledig vervangen van een deel van de kademuur, aan de kant van de Raadhuisstraat. De vervanging staat gepland vanaf oktober 2020, na het vaarseizoen, maar de voorbereidende werkzaamheden starten al in februari 2020. Maandagavond 30 september informeren we u graag over het ontwerp van de nieuwe kademuur, de historische uitstraling, de aanpak rondom het behoud van de lindebomen en de planning van de werkzaamheden. Het is een inloopavond: belangstellenden zijn van 19.00 - 21.30 uur van harte welkom in de vergaderzaal van cafetaria De Balk, Lytse Side 10-12 in Balk. Onze gemeente verzorgt deze avond samen met Antea Group, die ook het onderzoek naar de kademuur heeft uitgevoerd.

Fase 1 en 2
In december 2018 was de eerste informatieavond, voorafgaand aan fase 1. In deze fase (2019) zijn een aantal oude ankerstangen hersteld of vervangen en een aantal stenen in de kademuur zijn opnieuw ingemetseld. Fase 2 gaat om het volledig vervangen van een deel van de kademuur langs de Raadhuisstraat. Er waren meerdere ontwerpvarianten en bewoners en winkeliers konden eind 2018 hierover hun mening geven en ideeën inbrengen. Zo kwam de wens naar voren om de lindebomen zoveel mogelijk te behouden. Ook werd de zorg geuit over wegafsluiting, breedte van de Luts, planning van de werkzaamheden en parkeermogelijkheden tijdens de renovatie.

Ontwerp en planning
Het ontwerp van de nieuwe kade is in de tussentijd verder uitgewerkt en hierbij is rekening gehouden met de inbreng van de informatieavonden in december 2018. Nu fase 2 in voorbereiding is, praten we u graag bij over ontwerp en planning, zodat we na de informatieavond de vergunning kunnen aanvragen. Zo is er nog ruimte voor eventuele opmerkingen. Ook willen we op deze manier de uitvoering en mogelijke overlast vooraf afstemmen. Vooral de lindebomen waren tijdens de informatieavond in december 2018 onderwerp van gesprek. Er is daarom in het ontwerp voor een breed gedragen oplossing gekozen, namelijk het verplanten van de bomen. Het gevolg van het verplantingsproces is dat er een tijdelijke situatie ontstaat waarbij er geen bomen op de kade staan. De tijdelijke oplossing die we hierbij voor ogen hebben, bespreken we ook graag met u.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze informatieavond, u bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.30 uur in vergaderzaal De Smidte, Lytse Side 10-12, in Balk.