DE FRYSKE MARREN - Door de coronacrisis blijven veel inwoners deze zomer in de eigen omgeving. Helaas wordt er door de coronamaatregelen minder georganiseerd dan anders. De Fryske Marren wil jongeren in onze gemeente graag een plek geven om elkaar te blijven ontmoeten. Daarom bieden wij, in samenwerking met de buurtwerkers sport van sociaal werk De Kear en de lokale voetbalverenigingen, ruimte op de kunstgrasvelden in Balk, Joure en Lemmer. Hier kan de lokale jeugd samenkomen om te voetballen.


De 14 van Cruijff

Er zijn wel een aantal spelregels. De 14 regels van Johan Cruijff vormen hiervoor de basis. Dit zijn regels die ook op elk Cruijff Court en Schoolplein 14 gelden. Daarnaast gelden ook in deze situatie de algemene coronamaatregelen. Denk om de onderlinge afstand met volwassenen en houd je aan de hygiëneregels. Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar!

Samen maken we het mogelijk

De buurtwerkers van De Kear, vrijwilligers van de betrokken verenigingen en medewerkers van de gemeente komen regelmatig even langs op de sportvelden voor een gesprekje. Uiteraard hebben de jongeren zelf ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Door er samen voor te zorgen dat de velden netjes blijven en omwonenden geen overlast ervaren, blijft het mogelijk om elkaar te ontmoeten en samen actief de zomer door te brengen.

Locaties

  • Joure: Sportclub Joure, Hoge Zomerdijk 5
  • Lemmer: CVVO, Straatweg 52
  • Balk: Voebalvereniging Balk, Westein 45