DE FRYSKE MARREN - De heer Henk Brandsma is donderdagavond 16 november benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg het bijbehorende versiersel, door burgemeester Fred Veenstra, opgespeld tijdens zijn afscheid als voorzitter bij de Algemene Ledenvergadering van EHBO Joure.

De afgelopen 25 jaar heeft de heer Brandsma zich met hart en ziel ingezet voor de EHBO vereniging. Na het behalen van zijn diploma op 8 februari 1993, heeft hij direct een bestuursfunctie aanvaard. Eerst als algemeen bestuurslid en sinds 2007 als voorzitter. Hij is altijd als bestuurslid bij de opleidingscursussen aanwezig geweest. Ook ging hij met de penningmeester naar de Kringvergaderingen om daar te overleggen met de EHBO verenigingen in de omliggende gemeenten.

Ziekte ALS

In 2011 is de ziekte ALS bij hem geconstateerd. Dit was geen reden om te stoppen met zijn activiteiten voor het bestuur. Hij is dagelijks bezig met de evenementen die er georganiseerd worden in de gemeente. Hij belt, vraagt en appt naar de leden van de vereniging of zij in de gelegenheid zijn om bij een evenement EHBO te verlenen.

Door de ziekte ALS wordt zijn stem minder en daarom is hij niet meer in staat om veel achtereen te praten en heeft hij besloten om te stoppen met zijn EHBO activiteiten. Bij de jaarlijkse ledenvergadering treedt hij af als voorzitter en bestuurslid. Hij wil nog tot februari 2018, dan heeft hij 25 jaar zijn EHBO diploma, een ondersteunende taak uitvoeren. Hij heeft in de afgelopen jaren veel contacten opgebouwd met de organisaties die een evenement aanvragen bij de gemeente en waar het verplicht is dat er EHBO'ers aanwezig zijn. Hij wil zo zijn kennis en contacten overdragen aan zijn opvolger. Daarna stopt hij definitief met zijn bestuurswerk.