DE FRYSKE MARREN - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvingen 6 inwoners van gemeente De Fryske Marren op woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Veenstra heeft de gedecoreerden in de raadzaal van het gemeentehuis van De Fryske Marren verrast met de onderscheiding.


De volgende personen krijgen tijdens de Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding:

Mevrouw W. (Wiepkje) Dijkstra-Schilstra uit Joure
Mevrouw Dijkstra-Schilstra was vrijwilliger en bestuurslid bij vrouwenvereniging De Passage, afdeling Oudega-Elahuizen. Ook was ze vrijwilliger bij Fietsclub ’81 te Oudega en ouderling bij de Protestantse gemeente Oudega-Kolderwolde. Ze was actief bij De Zonnebloem, afdeling Balk. Daarnaast was ze ruime tijd collectant voor Stichting Het Gehandicapte Kind en collectecoördinator bij de Nederlandse Brandwondenstichting in Oudega.

De heer G.J. (Gerard) Yntema uit Joure
De heer Yntema was actief als vrijwilliger bij Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS) en actief bij het Witte Fietsenplan op de Veluwe. Tot op heden is hij penningmeester van de RK Kerk te Joure en het Shantykoor in Broek. Ook is hij nog actief als vrijwilliger bij Zorgroep Sint Maarten en bij het kinderfietsplan van de ANWB.

De heer G. (Gerrit) Samplonius uit Sintjohannesga
De heer Samplonius is al sinds 1992 actief als vrijwilliger bij de Stichting Groningen-FrieslandDrenthe voor Roemenië en sinds 2010 ook voorzitter van deze Stichting. Ook is hij sinds 2015 actief als diaken van de Protestantse Gemeente Sintjohannesga-Delfstrahuizen en als vrijwilliger en bestuurslid van de Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân.

Mevrouw G.J. (Grietje) Samplonius-Huisman uit Sintjohannesga
Mevrouw Samplonius-Huisman is sinds 1992 actief als vrijwilliger de Stichting Groningen-FrieslandDrenthe voor Roemenië. Ook is ze actief bij de Protestantse Gemeente SintjohannesgaDelfstrahuizen en is ze actief bij de gastenservice van Ziekenhuis Tjongerschans te Heerenveen.

De heer G. (Goos) van Terwisga uit Joure
De heer van Terwisga is penningmeester van Tennisvereniging Joure en tot op heden is hij penningmeester bij de Stichting Beheer Broekster Kerk. Ook is hij actief als penningmeester bij IJsclub de Vlecke Joure en bij Harddraverij- en Renvereniging Joure.

Mevrouw L. (Lumine) Veenstra uit Broek
Mevrouw Veenstra was van 2005-2022 mantelzorger voor haar hoogbejaarde oudoom. Vanaf 2011 ging mevrouw op de boerderij van haar oudoom wonen zodat zij hem beter kon ondersteunen aangezien haar oudoom steeds hulpbehoevender werd. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger bij de sportvereniging voor (ex-) hartpatiënten Trim je Mee te Heerenveen. Mevrouw Veenstra is dit jaar de jongste vrouw (34 jaar) in heel Nederland die een Koninklijke onderscheiding krijgt.

Alle gedecoreerden worden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.