DE FRYSKE MARREN - Vandaag was Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), op werkbezoek in De Fryske Marren. Aanleiding was de investeringsimpuls verkeersveiligheid vanuit het ministerie van IenW voor verkeersveiligheidsmaatregelen op het lokale en regionale wegennet. De Fryske Marren heeft € 1,2 miljoen toegekend gekregen vanuit deze regeling voor een aantal concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Minister Barbara Visser kwam de realisatie van de eerste projecten bekijken en met elkaar van gedachten wisselen over de impulsregeling.

Concrete verbeteringen

In Fryslân is een bedrag van ruim € 10 miljoen toegekend, waarvan € 1,2 miljoen in De Fryske Marren. Wethouder Irona Groeneveld: "Verkeersveiligheid voor alle weggebruikers is belangrijk en we ondersteunen dan ook de nul ambitie (ambitie van nul doden in het verkeer) van het rijk. Door de impulsregeling van het ministerie kunnen wij nu een aantal belangrijke, lokale veiligheidsmaatregelen realiseren. Hier zijn we hartstikke blij mee". Denk aan maatregelen voor fietsveiligheid door fietsstroken, kruispuntplateaus, een rotonde en twee doorfietsroutes.

Nieuwe rotonde en doorfietsroute

Doel van het werkbezoek van de minister was om een kijkje te nemen bij de realisatie van de eerste projecten en met elkaar van gedachten te wisselen over de ervaringen met de impulsregeling. Na een fietstocht over de nieuwe rotonde en het begin van het nieuwe doorfietspad, was het vervolg van het werkbezoek op het gemeentehuis in Joure. Hier ging minister Barbara Visser in gesprek met burgemeester Fred Veenstra, wethouder Irona Groeneveld en gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder over verkeersveiligheid. Ook een aantal specifieke knelpunten zoals kwetsbare doelgroepen en de combinatie van fietsers en agrarisch landbouwverkeer waren onderwerp van gesprek.

Impulsregeling geeft ruimte en versnelling
Belangrijkste gespreksonderwerp was de ervaring met de investeringsimpuls. We spraken met elkaar over de aanvraag en doorlooptijd, de criteria en de mogelijkheden voor een vervolg. Door de impuls kan onze gemeente nu bijvoorbeeld in Mirns, Bakhuizen en Rotsterhaule fietsveiligheidsmaatregelen nemen, zoals (visuele) kruispuntplateaus en drempels. Een ander voorbeeld is de herinrichting in Bantega, waar een kruispuntplateau wordt aangelegd.

De rotonde bij Broek Zuid zorgt voor veiligheid en overzicht voor zowel fietsers als automobilisten. Bij de aanleg van de nieuwe rotonde is meteen een start gemaakt met de aanleg van de nieuwe doorfietsroute vanuit Sneek via Joure naar Heerenveen, zodat er een vlottere en meer veilige fietsverbinding komt.Burgemeester Fred Veenstra: "Door de goede samenwerking in Fryslân tussen gemeenten en provincie, is het mogelijk om meer en sneller gezamenlijke maatregelen te realiseren. Dit komt de leefbaarheid in de dorpen ten goede".

Lokale maatregelen zijn van belang
Barbara Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat was enthousiast over de plannen in De Fryske Marren: "Ook dit jaar zal het ministerie van IenW samen met gemeenten, provincies en waterschappen € 50 miljoen investeren in het verbeteren van verkeersveiligheid. Dit, omdat op gemeentelijke en provinciale wegen veruit de meeste dodelijke verkeersslachtoffers vallen. Deze € 50 miljoen is deel van het pakket van € 500 miljoen dat we voor de komende tien jaar ter beschikking hebben gesteld aan andere overheden om te besteden aan bijvoorbeeld de aanleg van veilige oversteekplaatsen of het inrichten van schoolzones. Ik ben daarom blij om met eigen ogen te zien hoe gemeente De Fryske Marren het aan hen toegekende deel van deze regeling concreet heeft besteed aan onder andere een nieuwe rotonde en verbreding van een fietspad en ik hoop dat dit de verkeersveiligheid direct zal verbeteren".