SINT NICOLAASGA - Gemeente De Fryske Marren en de twee schoolbesturen CBO Meilân en Bisschop Möller Stichting hebben het voornemen uitgesproken om de huidige locatie van basisschool De Paedwizer in Sint Nicolaasga als nieuwe locatie aan te wijzen voor de gewenste nieuwbouw voor het basisonderwijs 'IKC Sint Nyk'. Eerder was besloten tot nieuwbouw op de huidige voetbalvelden van VV Renado. Door de ontstane vertraging voor de bouw van het nieuwe sportpark in Sint Nicolaasga, is er gekeken naar een ontwikkelscenario waarbij de bouw van een nieuw schoolgebouw niet meer afhankelijk is van het nieuwe sportpark. Het college van burgemeester en wethouders wil in het eerste kwartaal van 2024 aan de gemeenteraad akkoord vragen om een extra bedrag beschikbaar te stellen en daarmee de verplaatsing naar de geplande nieuwe locatie mogelijk te maken.


Mogelijke nieuwbouwlocatie

De nieuwbouwplannen voor het sportpark in Sint Nicolaasga lopen vertraging op. VV Renado moet eerst samen met de voetbalverenigingen VVI en VV Langweer worden verhuisd naar dit nog te bouwen sportpark. Pas daarna komen de huidige voetbalvelden van VV Renado beschikbaar als nieuwbouwlocatie voor het basisonderwijs.

Doordat een nieuw schoolgebouw zeer urgent is, is gekeken naar een andere geschikte nieuwbouwlocatie. Uit de verkennende onderzoeken is naar voren gekomen dat de huidige locatie van basisschool De Paedwizer - aan de Saturnusstraat in Sint Nicolaasga - voldoende mogelijkheden biedt voor de gewenste nieuwbouw voor het basisonderwijs. Deze al bestaande onderwijslocatie biedt voldoende ruimte voor de nieuwbouw en huisvesting van twee basisscholen en kinderopvang op één locatie. De nieuwbouw kan compact worden gebouwd waardoor deze, ten opzichte van de huidige positie van basisschool De Paedwizer, geen grotere impact heeft. Beide schoolbesturen hebben ook uitgesproken achter deze nieuwe locatie voor de nieuwbouw te staan. Dit voornemen wordt nu verder in plannen uitgewerkt. Er worden extra kosten verwacht om de nieuwbouw op de nieuwe locatie te bouwen.

In gesprek met betrokkenen

Beide schoolbesturen en de gemeente willen op korte termijn graag met direct omwonenden van de locatie De Paedwizer en andere betrokkenen - waaronder plaatselijk belang Sint Nicolaasga en masterplancommissie Sint Nyk - in gesprek over de planvorming van een nieuw schoolgebouw op de huidige locatie van De Paedwizer. De betrokken partijen worden daarover later apart geïnformeerd.